Befaring:

Plusshus for powerkids: Kilden barnehage

Tilbake

Detaljer

24. oktober

13:30 – 15:00

Kilden barnehage, Selvbyggerveien 1B, Oslo

Arrangører FutureBuilt

Kilden Barnehage

Foto: Hundven-Clements Photography / LINK Arkitektur AS

På Årvoll i Bjerke bydel har Omsorgsbygg bygget en helt ny barnehage med utstrakt bruk av massivtre og med innovative energiløsninger som viser hvordan arkitektur og solproduksjon kan spille sammen.

Kilden barnehage har vært Omsorgsbyggs pilotprosjekt for plusshusbarnehager og en del av FutureBuilt +, en konkurranseserie som skulle vise at det er mulig å bygge plusshus innen alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst.

Som byggherre har Omsorgsbygg et strategisk mål om at alle nybygg skal være plusshus, samt at alle nye bygg skal BREEAM-sertifiseres til minimum Very good. Sammenlignet med referansebygget er klimagassutslippene for Kilden barnehage redusert med 60 prosent.

Barnehagen sto ferdig i november 2018 og har plass til 170 barn.

Viktigste klimatiltak: Bruk av lavkarbonbetong, klasse A, bæresystem av massivtre i stedet for stål og betong, yttervegger (hovedandelen), dekker og tak i massivtre, og Integrerte solceller i tak.

Utbygger: Omsorgsbygg Oslo KF/City of Oslo
Arkitekt: Link Arkitektur, i samarbeid med Multiconsult og Erichsen & Horgen

FutureBuilt
er Oslo-regionens utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.

Les mer om FutureBuilt.