Workshop:

Foredrag: Å flytte hus, ved Jacob Schroll/Gamle3Hus i utstillingen Little Norway

Tilbake

Detaljer

29. september

19:00 – 21:00

Galleri ROM

Adresse: Maridalsveien 3, Oslo

Å Flytte Hus Foredrag av arkitekt Jacob Schroll, Gamle3Hus / Utstillingen Little Norway / ROM Gamle3Hus er en virksomhet som jobber med bygninger innenfor det antikvariske feltet. Flere av deres oppdrag omhandler bygninger som av ulike årsaker må demonteres før de blir ført opp på nytt. I Norge har vi en lang historie med å flytte hus. En bygning har ikke alltid blitt sett på som en absolutt og permanent konstruksjon, en oppfatning som for det meste er tilfellet i dag. Eldre bygninger har ofte levd flere liv i ulike forhold før de er kommet til den formen vi treffer dem i dag. Under demonteringen av en bygning har vi muligheten til å gradvis avdekke ulike epoker av bygningen. Dette gir innsikt i både reisen huset har gjennomgått og livene som er levd i bygget. Prosjekt Heimatt, flyttingen av den norske paviljongen fra verdensutstillingen i Chicago i 1893 til Orkdal i 2017, er et prosjekt som har mange krysningspunkter med Gamle3Hus' hverdag innenfor restaurering og bygningsvern. Prosjektet er en god katalysator for diskusjon rundt mange vesentlige temaer innenfor vår felles kulturarv. Den hjemvendende stavkirkepaviljongen utløser refleksjoner rundt tilhørighet, autensitet, prosessuell metodikk for restaureringen og ny bruk, for å nevne noen. I utstillingen Little Norway på Galleri ROM har Gamle3Hus jobbet blant annet med dokumentasjon og fremstilling av det fysiske materialet fra paviljongen. I lys av utstillingen vil arkitekt Jacob Schroll vise et utvalg av deres prosjekter med fokus på dokumentasjon, demontering og flytting av bygg som et viktig ledd i en bevaringsprosess. Velkommen!

Arrangementet er en del av galleri ROMs utstilling Little Norway. Programmet knyttet til utstillingen består, foruten dette foredraget, av en dugnad, en samtale, en omvisning og et filmprogram, og utforsker sammenhengen mellom reparasjon og tilhørighet. Utstillingen er kuratert av Eva Bakkeslett og Ola Sendstad, med bidrag fra Prosjekt Heimatt, Gamle3Hus og Bureau Detours (DK).

Besøk R-O-M.no