Samtale:

Samtale om dugnad Little Norway

Tilbake

Detaljer

21. september

19:00 – 21:00

Galleri ROM

Samtale om dugnad med innlegg fra prosjektets deltagere og gjester

Velkommen til en dialog om DUGNAD mellom tømrermester Oddmund Stenset, som er arbeidsleder i prosjektet Heimatt fra Orkdal og Matti Lucie Arentz, kurator og prosjektleder i DOGA og medlem av det kreative kollektivet Bureau Detours. Dugnadsbegrepet er påstått å være utpreget norsk selv om det finnes tilsvarende tradisjoner for å utføre ulønnet frivillig arbeid i mange andre land. I 2004 ble dugnad kåret til Norges nasjonalord. Lokalsamfunn over hele landet, fra borettslag, nabolag, bygder, byer, bydeler og landsdeler utfører hvert år store og små oppgaver av betydning for felleskapet.

Prosjektet Heimatt i Orkdal, som er utgangspunktet for vår pågående utstilling Little Norway, er utelukkende basert på dugnad. 40 engasjerte pensjonister reiste til USA for å demontere og hente hjem stavkirkepaviljongen, og jobber nå daglig med å restaurere og reparere bygget før det skal gjenreises i Orkanger i 2017. Oddmund Stenset leder og organiserer arbeidet for dugnadsgjengen gjennom hele prosessen. Bureau Detours er en kreativ organisasjon som skaper sosiale begivenheter i offentlig rom. Ofte er arbeidet stedsbasert der de engasjerer medlemmer i lokalsamfunnet til dugnad i sine prosjekter. Dette inspirerer unge og gamle til å bidra og knytte bånd til byen og nabolaget. Rekrutteringen til Bureau Detours er også basert på engasjement og evne til å bidra med ulike evner på ulike måter til felleskapet. Gruppen er tverrfaglig og består både av kunstnere, designere, arkitekturer, lærer, snekkere o.a. Arentz og Stenset skal snakke om sine erfaringer å samtale om dugnad som fenomen og metode for engasjement. Hvordan får man med folk på dugnad? Hvordan engasjerer man og holder på engasjement? Hvordan bruker man ulik kunnskap og kompetanse? Velkommen!

ROMs bidrag til Oslo arkitekturtriennale 2016 vil utforske sammenhengen mellom reparasjon og tilhørighet i denne utstillingen, en workshop, en samtale, en omvisning, et foredrag og et filmprogram.

REPAIR

REPAIR har utspring i et ønske fra ROM om å iverksette et langvarig prosjekt med fokus på hvordan man gjennom personlig engasjement, arkitektoniske og kunstneriske prosjekter og annen skapende og utøvende virksomhet kan delta i samfunnsutvikling og forming av fysisk omverden. Flere utstillinger, workshops, debatter, foredrag og arrangementer er planlagt for Repair året. Overbyggende problemstillinger handler om forbruksmønster, fremmedgjøring, bærekraft, økologi, holdbarhet, tradisjon, sosial praksis og etikk. De overordnede spørsmålene vi ønsker å utforske er hvordan vi ivaretar det vi har og hvordan vi kan bringe det videre og hva relasjonen er mellom estetikk og etikk. Tanken er å speile motkulturer til utskiftning, høyt forbruksmønster og tabula rasa- tankegang.

ROM-team

Eva Bakkeslett, kurator, kunstner, filmskaper & aktivist

Ola Sendstad, kurator, arkitekt, redaktør tidsskriftet Flettverk

Henrik der Minassian, produsent og direktør ROM

Besøk R-O-M.no