Relatert

Postkort 60609 In Transit Resize

Forelesning: Seeking Sanctuary - Trondheim: “Social Sustainability, Architecture and Refugees – why?”

I forbindelse med Seeking Sanctuary-utstillingen i Trondheim vil Adnan Harambasic holde en forelesning med tittelen "Social Sustainability, Architecture and Refugees – why?"

Seeking Sanctuary

Under fellestittelen SEEKING SANCTUARY arrangerer studiemiljø ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Fakultetet for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim og Bergen Arkitekthøgskole (BAS) flere pågående initiativ for å løfte diskusjonen rundt flyktningeproblematikken. Under OAT arrangeres en felles utstilling som besøker alle tre vertskapsbyene i løpet av høsten og ender opp i Istanbul i november for visning under symposiet Architecture in Emergency.

Utstillingen utspiller seg som en dialog i offentlig rom der resultatene fra gjennomførte og pågående kurs møter lokale prosesser. Reisebaggene som ankommer inneholder studentarbeider i form av analyser, tegninger, registreringer, prosjekter og kritiske refleksjoner som pakkes ut med ulikt fokus for hver destinasjon for å svare på den lokale konteksten.

Besøk Seeking Sanctuary.no for mer informasjon.


Seeking Sanctuary vises i

Oslo: 16.-18. september

Bergen: 10.-14. oktober

Trondheim: 25. oktober - 6. november

Istanbul: 17.-19. november


Se også forelesningen 25. oktober: Sultan Barakat “Architecture and Society: Geopolitical perspectives of the migratory crisis”


Bilde: Mattias Josefsson