Relatert

Postkort 60609 In Transit Resize

Utstilling: Seeking Sanctuary - Bergen

Under fellestittelen SEEKING SANCTUARY arrangerer studiemiljø ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Fakultetet for arkitektur og billedkunst ved NTNU i Trondheim og Bergen Arkitekthøgskole (BAS) flere pågående initiativ for å løfte diskusjonen rundt flyktningeproblematikken. Under OAT arrangeres en felles utstilling som besøker alle tre vertskapsbyene i løpet av høsten og ender opp i Istanbul i november for visning under symposiet Architecture in Emergency.

Utstillingen utspiller seg som en dialog i offentlig rom der resultatene fra gjennomførte og pågående kurs møter lokale prosesser. Reisebaggene som ankommer inneholder studentarbeider i form av analyser, tegninger, registreringer, prosjekter og kritiske refleksjoner som pakkes ut med ulikt fokus for hver destinasjon for å svare på den lokale konteksten.

Masterkursene Heterotopia og Border Crossing ved BAS er ansvarlige for utstillingen i Bergen.


Seeking Sanctuary vises i

Oslo: 16.-18. september

Bergen: 10.-14. oktober

Trondheim: 25. oktober - 6. november

Istanbul: 17.-19. november


SEEKING SANCTUARY er en amalgam av tilsluttede kurs, lærere og interesserte studenter fra AHO, NTNU og BAS som utforsker flyktningeproblematikkens romlige implikasjoner. Seeking Sanctuary gjennomfører fellesarrangement i Oslo, Trondheim og Bergen og deltar i OAT sammenheng med en felles utstillingsserie.Se http://www.seekingsanctuary.no/ for mer informasjon.


Deltakere Bergen

BAS står for utstillingen i Bergen. Utstillingen bygger på resultater fra Heterotopiakurset og involverer det pågående Border Crossing kurset.

Studiokurset Border Crossing på Bergen Arkitekthøgskole (BAS) engasjerer seg i en kritisk romlig praksis der studier, analyser og erfaringer fra feltarbeid syntetiseres gjennom elektronisk publisering av [BX-files]. Målet er å stille spørsmål, diskutere, (re)definere og utvikle arkitektoniske virkemidler for romlig forhandling.

Border Crossing-prosjektet vil inkludere forelesninger og samarbeid med partnere og eksperter innen et norsk og internasjonalt nettverk av arkitektskoler, institusjoner og individer involvert i temaet. Prosjektet er relatert til After Belonging ved å analysere de romlige forholdene rundt grensekryssing, og ved å stille spørsmål ved romlig permanens forbundet med midlertidig transitt. Prosjektet diskuterer selvorganisering og forhandling av midlertidig bruk av rom i relasjon til Retten til Byen, og vilutforske sosiale, økonomiske og politiske omstendigheter som former disse midlertidige rommene. Publikum vil erfare en intervensjon i offentlig rom der reisevesker utstiller: Border Crossing files [BX-files] inneholdende studentenes research, analytiske tegninger og grensekryssingskart; og forbipasserende vil få mulighet til å bidra med sine personlige grensekryssingshistorier.


Studenter:

20 internasjonale arkitektstudenter høstsemesteret 2016.

Lærere:

Vibeke Jensen er billedkunster og utdannet arkitekt. Jensen er ansvarlig for masterkurset Border Crossing på Bergen Arkitekthøgskole (BAS) hvor hun har vœrt gjesteprofessor siden 2010.

Anders Rubing er arkitekt basert i Bergen. Han underviser på masternivå på BAS og har forelest på KHIB og BAS.


Bilde: Mattias Josefsson