Relatert

Postkort 60609 In Transit Resize

Utstilling: Seeking Sanctuary - Oslo

Under fellestittelen SEEKING SANCTUARY arrangerer studiemiljø ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Fakultetet for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim og Bergen Arkitekthøgskole (BAS) flere pågående initiativ for å løfte diskusjonen rundt flyktningeproblematikken. Under OAT arrangeres en felles utstilling som besøker alle tre vertskapsbyene i løpet av høsten og ender opp i Istanbul i november for visning under symposiet Architecture in Emergency.

Utstillingen utspiller seg som en dialog i offentlig rom der resultatene fra gjennomførte og pågående kurs møter lokale prosesser. Reisebaggene som ankommer inneholder studentarbeider i form av analyser, tegninger, registreringer, prosjekter og kritiske refleksjoner som pakkes ut med ulikt fokus for hver destinasjon for å svare på den lokale konteksten.

Masterkurset In Transit Studio ved AHO er ansvarlige for utstillingen i Oslo.


Seeking Sanctuary vises i

Oslo: 16.–18. september

Bergen: 10.–14. oktober

Trondheim: 25. oktober–6. november

Istanbul: 17.–19. november


Seeking Sanctuary er en amalgam av tilsluttede kurs, lærere og interesserte studenter fra AHO, NTNU og BAS som utforsker flyktningeproblematikkens romlige implikasjoner. Seeking Sanctuary gjennomfører fellesarrangement i Oslo, Trondheim og Bergen og deltar i OAT sammenheng med en felles utstillingsserie. AHO er medlem, og NTNU og BAS er assosierte medlemmer, av foreningen Oslo Arkitekturtriennale.


Deltakere Oslo

Studiokursene In Transit I+II ved AHO er designet for å fungere som et teststed der akademia og felterfaringer slås sammen med mål om å utvikle nye tanker og tilnærmingsmåter til de fysiske og sosiale strukturene innen humanitære responser på flyktningers bosetningsløsninger.

In Transit I+II er et samarbeid mellom Flyktningerådet (NCR) /NORCAP og AHO.


Studenter:

Rebecca Dunne, Niloufar Gharavi, David Kelly, Paul-Antoine Lucas, Christos Pampafikos, Nadine Schmauser, Ralf Sieber, Tea Skog, Montserrat Solervicens, Åsmund Amandus Steinsholm, Eva Birgitte Storrusten, Anna Rosa Strassegger, Clara Triviño Massó, Vilde Viik Vesterlid, Ida Mohn Werner, Westerlund Ina


Lærere:

Håvard Breivik er arkitekt og medlem av NORCAP, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke. Han har vært utsendt til FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) i Makedonia og Ungarn for å støtte håndteringen av den pågående flyktningsituasjonen i Europa med fokus på Balkan-ruten. Han er nå ansvarlig for masterstudiet In Transit ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Tone Selmer-Olsen er arkitekt og medlem av NORCAP, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke. Nå er Selmer-Olsen ansvarlig for masterstudiet In Transit ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Mattias Josefsson er arkitekt, fotograf og jobber som lærer på kurset In Transit på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han er også lærer på Bergen Arkitekthøgskole (BAS) med modellkurset Tvilys.


Bilde: Mattias Josefsson