Seminar:

Seminar: "Nature, Labour, Land"

Tilbake

Detaljer

22. oktober

14:00 – 16:00

Nasjonalmuseet - Arkitektur

Adresse: Bankplassen 3, Oslo

Hvem bestemmer over Nordkalotten? Kan en grense også være en møteplass? Forskningsprosjektet «Natur, arbeid, land» undersøker om Kirkenes kan bli et sentrum for å utvikle alternative styringsformer på Nordkalotten. Prosjektet er blitt til gjennom et samarbeid mellom fagforeningsledere, representanter fra samiske miljøer og miljøaktivister på tvers av landegrensene. Formålet har vært å lage et offentlig arkiv med saker som spenner fra rettslige krav på landrettigheter til fremtidsscenarioer for klimaendringer, fagforeningsarbeid og samisk selvstyre. Arkivet presenteres for første gang i Oslo arkitekturtriennale-utstillingen Etter tilhørighet: Om å komme til i Nasjonalmuseet – Arkitektur. I seminaret vil forumdeltakerne kritisk vurdere de stedlige og rettslige følgene av å lansere Kirkenes som en fremtidig modell for et økopolitisk fellesskap på Nordkalotten.

PROGRAM:

Introduksjon ved Markus Richter (kurator Nasjonalmuseet)Presentasjon av Kirkenes-rapporten i arkitekturtriennalen, ved Øystein Rø (Transborder Studio)Presentasjon av forskningsprosjektet «Nature, Labour, Land – intervensjonsstrategi for Kirkenes», ved Dámaso Randulfe og Nabil AhmedRundebordsdiskusjon med:

Ánde Somby (samisk forfatter, joiker og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø), Knut Åsdam (kunstner og filmskaper, utvikler et filmprosjekt om Murmansk/Kirkenes), Luba Kuzovnikova (kunstnerisk leder, Pikene på Broen, Kirkenes), Øystein Rø (arkitekt, Transborder Studio, Oslo), Dámaso Randulfe (arkitekt, designer og forfatter, CASS, London), Nabil Ahmed (kunstner, forsker og forfatter, CASS, London), og Markus Richter (kurator, Nasjonalmuseet).

Seminaret holdes på engelsk.