Workshops / videoinstallasjon:

Fremtidsfabrikken

Tilbake

Detaljer

26. september – 24. november

DOGA, Hausmannsgate 16, Oslo

Bidragsytere: METIS, ledet av Zöe Svendsen (GB)

Samarbeidspartnere

METIS - Fremtidsfabrikken. Foto: © David Sandison

METIS - Fremtidsfabrikken. Foto: © David Sandison

Fremtidsfabrikken vil tegne et bilde av en forvandlet og transformert bydel i Oslo; en fremtidig del av byen som har gjennomgått radikale økonomiske og sosiale endringer, og hvor miljøhensyn er det primære målet for all menneskelig aktivitet og samhandling. Klimakrisen vil bli konfrontert direkte og utfordre vårt forhold til både hverandre og naturen rundt oss.

Prosjektet vil bestå av en serie workshops som involverer innbyggere, arkitekter, byplanleggere, økonomer og kunstnere. Som resultat og del av prosjektet vil det bli vist en videoinstallasjon på DOGA med fremtidsfortellinger om en transformert by.

Fremtidsfabrikken er et prosjekt av performancegruppen METIS, ledet av Zöe Svendsen.

Fremtidsfabrikken er del av hovedprogrammet Teatret: