Installasjon:

Fremtidsfabrikken

Tilbake

Detaljer

26. september – 24. november

DOGA, Hausmannsgate 16, Oslo

Arrangører: DOGA og Oslo arkitekturtriennale

Åpningstider:

Søndag til onsdag: 11:00-20:00

Torsdag til lørdag: 11:00-22:00

Actors Oslo London 2 2

Foto: METIS - Factory of the Future - photo©Simon Daw

Den nåværende økonomiske og politiske strukturen i samfunnet vårt er ved et kritisk punkt. Klimaendringene akselererer behovet for nye måter å leve på. Å skape positiv systemisk forandring samtidig som hverdagslivet går sin gang er krevende. Fremtidsfabrikken skal lage visjoner for andre mulige fremtider. FREMTIDSFABRIKKEN handler om å ta et skritt vekk fra våre umiddelbare begrensninger og gå inn i en morgendag som er helt åpen.

Fremtidsscenariotenkning er en metode for å utforske hvilken rolle design og arkitektur kan ha for å skape bærekraftige økonomiske, sosiale og miljømessige verdier for fremtiden. Ved å ta i bruk teknikker fra teater og skuespill former prosjektet scenarier som er dypt forankret i folks ønsker, visjoner og drømmer. Sentralt er hvordan interesser og tidlig involvering i designprosesser er representert og kan ha innflytelse på innovasjon i design og arkitektur. Det kan ofte synes som om det er en avstand mellom de som bestemmer hvordan byene skal være og det befolkningen faktisk vil ha. Fremtidsfabrikken skal teste hvordan kunstneriske prosesser kan minske denne avstanden og skape sterkere koblinger mellom innovasjon, forandring og medborgernes engasjement. Prosjektet tar sikte på å utvide hvordan byutvikling kan diskuteres, framstilles og realiseres.

Fremtidsfabrikken er et prosjekt av performancegruppen METIS, ledet av Zoë Svendsen. Hennes bakgrunn som regissør, dramaturg og tolk gir henne en framoverlent og grundig tilnærming til forskning og interaktivitet som er blitt et varemerke for Metis Arts. Hun er også foreleser i drama og teaterstudier ved Universitetet i Cambridge. Fremtidsfabrikken er utviklet i Storbritannia med støtte fra the National Lottery, gjennom Arts Council England, og ytterligere støtte fra Cambridge Conservation Initiative, University of Cambridge, New Wolsey Theatre og METIS. Produsert av Artsadmin og METIS.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.

Les mer her.