Workshop:

Workshop: Tøyen Replanted / Part One

Tilbake

Detaljer

19. oktober – 21. oktober

09:00 – 12:00

Tøyen, Deichmanske bibliotek

Adresse: Tøyen Torg / Hagegata 28, Tøyen

Workshop: Tøyen Replanted / Del 1

Tøyen Replanted / Del 1: Dypdykk & Scenario er en workshop der designere og lokalmiljø møtes for å sammen utvikle ideer og forme scenario som bygger Tøyens identitet. Deltakerne vil få ta i bruk metoder som Design Thinking og Urban Gaming for å bli kjent med Tøyens lokalmiljø. Resultatet fra denne workshopen blir utgangspunkt for workshopens Del 2.

Workshopen er åpen for alle som har en relasjon til Tøyen. Det er mulig å delta på kun deler av workshopen.

Tidspunkt: 19.-20. oktober 2016, kl. 9-12Sted: Deichmanske Bibliotek, Tøyen Torg, Hagegata 28, 0653 Oslo

For mer informasjon og registrering: assistant@ideal-lab.org

Informasjon om programmet: www.ideal-lab.org og Birgitta Ralston +47 48 123 115

Del 2 av denne workshopen finner sted 26.-29. oktober. Se vår kalender for nærmere informasjon.

Byer er i økende grad mer mangfoldige, og utfordringen med å skape offentlige steder som er levende, tilgjengelige for alle og har en unik lokal identitet blir stadig mer kompleks. Når man kommer som innflytter til et nytt sted, vekkes behovet for å finne en ny følelse av tilhørighet. Det undersøkende designprogrammet Ideal Lab tar med denne workshopen opp temaet identitet på Tøyen i Oslo.

Siden de fleste steder er befolket av både innfødte og tilflyttede innbyggere, vokser det fram et sterkt behov for å skape en inkluderende lokal identitet for et godt og velfungerende lokalsamfunn. Å definere seg kun med nasjonaliteten sin er ikke lenger nok. Vi bor i stadig mindre grad på stedet vi ble født, eller der tidligere slekt kom fra. Menneskeheten migrerer inn til byene og dens innbyggere kan velge hvor og hvordan de ønsker å leve sitt liv. Å skape en felles identitet som gir tilhørighet er en nødvendighet for at innbyggerne virkelig skal føle seg sammenkoblet og trives. Denne nyskapte identiteten vokser ut av felles opplevelser og ved å være i kontinuerlig utvikling.

Tøyen Replanted arrangeres av Ideal Lab, i samarbeid med Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening NIL og Vestre. Partnere er det Deichmanske Bibliotek, Interkulturelt Museum og Amsterdam University of Applied Sciences. Støttet av Bergesenstiftelsen.