Samtale:

Unge lovende? – Klimaansvar i eiendomssektoren

Tilbake

Detaljer

13. november

17:30 – 20:00

Cappelens forslag, Bernt Ankers Gate 4, Oslo

Arrangør Kluge

Alexander Abero Oypnyfdiqgg Unsplash

Foto: Alexander Abero, Unsplash

En ny miljø- og klimabevisst generasjon er på vei inn i ledende posisjoner i eiendomssektoren. Vi vet at bygg- og anleggsbransjen står for omtrent en tredjedel av de totale utslippene i Norge. Bygg og arealbruk omgir og angår oss alle, og beslutningene som tas i bransjen har en enorm betydning for omgivelsene våre og samfunnets ressursbruk. Vi ønsker å diskutere hvordan yngre krefter vil påvirke sektoren i en grønnere retning fra innsiden. Hvordan tas egentlig beslutningene i bransjen i dag - hvilke hensyn og interesser vektlegges? Og hvordan kan vi som er en del av bransjen påvirke grunnlaget for beslutningene?

OAT og Kluge inviterer til en uformell diskusjon med ulike aktører i eiendomssektoren. Vi har invitert stemmer som kan gi oss «food for thought» og inspirasjon til hvordan hver og en av oss kan påvirke sektoren i møte med vår tids største utfordring, klimakrisen. Vi får blant annet høre fra kurator i OAT, Matthew Dalziel, som er arkitekt og produsent, og jobber med arkitektur, byplanlegging og forskning. Arkitekt Kaja Kittang Kvande vil også dele sine tanker, og fortelle hvordan Grape Arkitekter jobber. Grape er et ungt og visjonært firma som særlig har engasjert seg i byutvikling og vitalisering i Oslo, med fokus på bærekraft. Du møter også administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, Mathis Grimstad, som vil diskutere næringslivets rolle og påvirkningskraft for en bærekraftig byutvikling sett fra et utbyggerperspektiv.

Dette er en uformell samling i bokcafeen Cappelens Forslag. Lett servering fra kl 17.30. Samtalen begynner kl. 18.00.

Trykk her for påmelding.

Kluge er økonomisk bidragsyter og hovedsamarbeidspartner med OAT.