Frokostmøte:

Urban wellbeing: The future we shape - the cities we need

Tilbake

Detaljer

22. oktober

08:30 – 11:00

DOGA, Hausmannsgate 16, Oslo

Arrangør Nordic - Office of Architecture

People Focused Design Page 001

Hvordan kan arkitekter og planleggere ha et bredere ansvar for å utforme fysiske omgivelser som i større grad støtter velferden til alle innbyggerne?

Med en økende urbanisering er det nå et presserende behov for å utvikle demokratiske og inkluderende bysamfunn. Men hvordan skaper vi miljøer som muliggjør tettere sammenvevde samfunn med mål om fysisk og mental velvære for flest mulig?

Byer må i økende grad bli økosystemer der innbyggerne selv er viktige ressurser for å sikre felles mål. Men hva er formen, innholdet og reglene på steder som forbedrer menneskers livskvalitet?


8:00 Coffee and breakfast

8:30 - Welcome

8:50 - 5 short talks on Urban Wellbeing

  • Diana Cruz, Nordic - Office of Architecture
  • Jørn Ljunggren, Sociologist at UiO
  • Solvår Wågø, Research Scientist at Sintef
  • Knut Schreiner, Sociologist at Rodeo Arkitekter
  • Ingerid Helsing Almaas, Head of focus area welfare and health at DOGA

9:40 - Panel discussion w/ Q&A session


Les mer om Nordic Office of Architecture her.

Arrangementet kan bli fotografert/filmet for offentlig bruk.