Seminar:

Seminar: Urbane Grenser - Er kultur et verktøy som omformer byen?

Tilbake

Detaljer

10. september

14:00 – 16:00

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Kultur er åpenbart et viktig verktøy for å møte utfordringen for byer som prøver å bygge broer mellom en mer mangfoldig befolkning.

Et interessant spørsmål er hvordan kultur og kulturelle institusjoner fungerer som et redskap for byutvikling. Hva er forskjellene og likhetene i de ulike byene? Hvilken lærdom kan man trekke av dette? Hvordan kan kultur fungere som et verktøy for å oppnå flere sosiale bærekraftige byer?

Samtalen problematiserer hvordan byer velger å utvikle urbane strategier knyttet til kultur og kulturinstitusjoner. Dette for å bli mer attraktive, interessante og menneskelige. I hvilken grad prioriterer byer kulturressurser? Hvilken balanse bør oppnås mellom det formelle og det uformelle? Hvordan er ulike kulturer og menneskegrupper inkludert i kulturstrategier? Og til slutt hvordan kan kulturstrategier føre til mer tolerante byer og borgere?

En studie av kulturinstitusjoner i Oslo og Paris, gjort i samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Institut français de Norvège, vil fungere som bakteppe for samtalen.

DELTAKERE: Kjetil Trædal Thorsen, architect / Snøhetta ; Michel Agier ethnologist-anthropologist / Institut de recherche pour le développement ; Umberto Napolitano, architect and co-founder / Agence LAN ; Jesper Koefoed-Melson, CEO and co-founder GivRum ; Petra Petersson, Architektin BDA and founder of Realarchitektur.

MODERATORER: Marianne Skulhaug, head of Department of urbanism and landscape at AHO and Agnès Arquez-Roth, attachée culturelle and deputy director at Institut français de Norvège.