Utstilling:

Utstilling: Objekter som bærere av minner

Tilbake

Detaljer

8. september – 18. september

17:00

Baptistkirken

Adresse: Hausmannsgate 22, 0182 Oslo

Målet med denne utstillingen er å synliggjøre objekters innebygde minner. Objekter kan fortelle vår personlige historie, og skape en identitet som kan bæres gjennom generasjoner. I tillegg til at et objekt kan ha estetisk, funksjonell og økonomisk verdi, kan det også være et bindeledd mellom fortid, nåtid og fremtid.

Som interiørarkitekter er vi opptatt av menneskers forhold til fysiske omgivelser. Rom og personlige eiendeler kan oppfattes som identitetsskapende, men hva er det med disse objektene som skaper tilhørighet og identitet?

Studentene fikk i oppgave å opprette kontakt med et eldre menneske, og gjennom samtaler finne frem til en gjenstand som er - eller har vært viktig for personen. Gjenstanden skal være knyttet til et minne som for eksempel en viktig handling, en annen person eller en meningsfull begivenhet som har satt spor i denne personens liv.

I tilknytting til emne bruksendring og rehabilitering ved studiet Bachelor interiørarkitektur våren 2016, fikk 2. års-studentene anledning til å delta med et bidrag til Oslo Arkitekturtriennale. Prosjektet er et samarbeid mellom Høyskolen Kristiania og Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Studentarbeidene ble juryert av NIL-medlemmene Aud Dalseg og Randi Kalgraff.

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Stiftet i 1945. Bare medlemmer av NIL kan benytte MNIL i sin tittel.

NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og profesjonens synlighet.

Høyskolen Kristiania er en stiftelse hvis formål er undervisning og forskning.

Høyskolen Kristiania ble etablert i 1914, er en framtidsrettet høyskole, og særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Ved å være innovative og nyskapende har høyskolen i over 100 år tilbudt morgendagens utdanninger.

Høyskolen Kristiania tilbyr bl.a. studier i interiørarkitektur på bachelor-nivå.

8. september vil det være en ustillingsåpning kl 17:00-20:00. Utstillingen vil deretter vare til søndag 18. september.

Utstillingen er åpen for alle følgende tider:

9.-13. september kl 12:00-17:00

14.-15. septemberkl 12:00-20:00

16.-18. september kl 12:00-17:00