Header AfterBelonging

Velkommen til konferansen After Belonging

Vår tilhørighet er i endring i en verden preget av økende midlertidighet. Hvordan påvirker dette våre omgivelser, våre eiendeler og forholdet vi har til dem? Hvilke stedlige, tekniske og sosiopolitiske konsekvenser fører endringene med seg?

Konferansen finner sted i Operahuset fredag 9. september 2016 kl. 09:00–16:00.

Konferansen bringer sammen arkitekter, tenkere, beslutningstakere og lokale eksperter for å undersøke hvordan vår tilhørighet avhenger og påvirkes av arkitekturen som former samfunnet vårt. Norske og internasjonale fagpersoner skal diskutere temaer som flyktningestrømmer, migrasjon og bostedsløshet; nye måter å være hjemme og fremmed på; ulike former for grenser samt teknologi som fremmer nye markeder og delingsøkonomier.


Konferansescenen møbleres av Norwegian Icons med møbler fra Slåke, Tonning & Stryn, Northern Lighting og Magnor.


Bli med på diskusjonen og registrer deg for konferansen nedenfor.

Om konferansen

PROGRAM