Oslo arkitekturtriennale er en ideell forening med medlemmer på to nivåer, medlemmer og assosierte medlemmer, som alle er viktige institusjoner innenfor arkitektur- og byplanfeltet i Norge.

Les mer om OAT som organisasjon her.

Foreningens medlemmer

Assosierte medlemmer