Oslo Byes Vel med på laget

Oslo Byes Vel er tatt opp som assosiert medlem av Oslo arkitekturtriennale, og blir med det OAT-familiens femtende medlem.

Oslo arkitekturtriennale er en ideell medlemsforening og en plattform som samler de viktigste arkitektur- og byutviklingsaktørene i Norge. Medlemmenes bidrag er uvurderlige, både økonomisk og i form av programinnhold til festivalen.

Oslo arkitekturtriennale ble etablert av Norske arkitekters landsforbund i 2000. Når Oslo Byes Vel nå går inn som nytt assosiert medlem av triennalen, vil OAT-familien bestå av seks hovedmedlemmer og ni assosierte medlemmer.

26. september åpner den syvende arkitekturfestivalen i rekken. OAT 2019 skal, gjennom å utfordre økonomisk vekst som grunnlag for morgendagens samfunnsutvikling, undersøke alternativer for hvordan vi kan bygge byer og steder der mennesket og miljøet settes først. Hanna Dencik Petersson, direktør for Oslo arkitekturtriennale, er veldig glad for å ha Oslo Byes Vel med på laget fremover:

– Oslo Byes Vels innsats og engasjement for byutviklingen i Oslo gjennom sin 200 år lange historie er prisverdig. Vi gleder oss til kunnskapsutveksling, meningsbrytning og samarbeid om å forme OAT i årene som kommer.

For Oslo Byes Vel blir Oslo arkitekturtriennale en viktig ny arena for å tenke høyt om byutvikling i Oslo:

– Triennalen er et naturlig forum hvor Oslo Byes Vel kan bidra som lokal aktør. Vi er allerede etablerte i rollen som informasjonsformidler om Oslos utvikling og historie gjennom for eksempel de blå skiltene, Oslo Byleksikon og tidsskriftet St. Hallvard. Ved å være assosiert medlem i OAT kan vi i større grad bidra til en mer aktiv dialog og bevisstgjøring om hva som gjør Oslo til en god by med høy trivsel, sier Ole Rikard Høisæther, generalsekretær for Oslo Byes Vel.


Om Oslo Byes Vel
Gjennom mer enn 200 år har Oslo Byes Vel arbeidet for utvikling og trivsel i Oslo. Oslo Byes Vel ble stiftet i 1811 og er en uavhengig medlemsorganisasjon med hovedfokus på byutvikling, bykultur og medvirkning. Gjennom kulturaktiviteter, tidsskriftet St.Hallvard og de blå skiltene på Oslos bygningsfasader, oppfordrer Oslo Byes Vel sine medlemmer til å bli bedre kjent med byen og ta en aktiv del i dens utvikling.

Foto: Ole Rikard Høisæther, generalsekretær for Oslo Byes Vel, på lydvandring med OAT under konferansen Planning 2052 i London 25. januar 2019 (Oslo Byes Vel / Astrid Ledang).

Tilbake