AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider i alle skalaer – fra gjenstander og bygninger til by- og landskapsforming. AHO har cirka 700 studenter og 120 ansatte.