Hør Arkitekturpoddens første serie om byen i koronaens tid

Hør Oslo arkitekturtriennales nye podcast Arkitekturpodden, med en første serie i tre deler om byen i koronaens tid.

Podcast Featured

Egentlig skulle Arkitekturpodden på lufta først til høsten, under Oslo arkitekturtriennales 20-årsjubileum, og da for å løfte frem og diskutere temaer som har preget arkitektur og byutvikling i Oslo de siste 20 årene. Men nå overskygger koronaviruset alle andre temaer, og vi trenger å snakke om hvordan dette påvirker både oss og byene våre nå mens det skjer.

Koronaviruset tvinger oss til å holde avstand til hverandre, og holde oss hjemme hver for oss i stedet for å møtes på jobb, på skolen, på konsert, på kafé, i svømmehallen og ute i byen. Hvordan forandrer koronaviruset hvordan vi forholder oss til våre hjem, våre omgivelser og ikke minst til hverandre? Kommer det noe godt ut av det? Er det noen nye initiativer, prosjekter eller vaner vi har begynt med som vi bør fortsette med etterpå? Hva skjer egentlig etterpå – og vil pandemien og vårt svar for å beskytte oss mot den forandre arkitekturen og byutviklingen?

I denne første podcastserien fra Arkitekturpodden, «Samtaler om byen i koronaens tid», møter vi tre personer som er særlig opptatt av tre ulike sider av hvordan koronaen påvirker oss – i hjemmet, ute i byen, og på samfunnsnivå. I første episode er temaet hjemmet, med Marianne Skjulhaug, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, som gjest. I andre episode snakker vi om byen med Siri Holmboe Høibo, som er leder for By- og stedsutvikling ved DOGA. Og i tredje og siste episode møter vi Erling Dokk Holm, statsviter og førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, til en samtale om korona og arkitekturen i det store samfunnsperspektivet.

Oslo arkitekturtriennale fyller 20 år i 2020, og samtaler om byen er temaet for årets jubileum. Følg med - mer jubileumsprogram og podcast kommer til høsten!

Vi i Oslo arkitekturtriennale ser frem til å dele disse samtalene med dere. Arkitekturpoddens første serie «Samtaler om byen i koronaens tid» er tilgjengelig på Soundcloud, Spotify, Apple, Google og andre podcastspillere:

Serie #1: Samtaler om byen i koronaens tid

Episode 1: Hjemmet i koronaens tid
Samtale med Marianne Skjulhaug, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Episode 2: Byen i koronaens tid
Samtale med Siri Holmboe Høiboe, leder for By- og stedsutvikling ved DOGA.

Episode 3: Samfunnet
i koronaens tid
Samtale med Erling Dokk Holm, statsviter og førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Tilbake