Vulkan 2

Aspelin Ramm skal støtte OAT med program for barn og unge

By- og eiendomsutviklerselskapet Aspelin Ramm og Oslo arkitekturtriennale har inngått avtale om samarbeid. Aspelin Ramm skal bidra med økonomisk støtte til et program for barn og unge som utvikles i samarbeid med Elvebakken videregående skole.

– Vi er svært glade for å knytte til oss en ny og viktig samarbeidspartner som tar byutvikling på alvor. Gjennom samarbeidet med Aspelin Ramm gjør det mulig for OAT å utfordre barn og unge til også å bli mer bevisst sin egen tilhørighet og hvordan den henger sammen med byen, sier direktør for OAT, Hanna Dencik Petersson.

Med triennalen After Belonging, som åpner i Oslo 8. september, behandler OAT et svært samfunnsaktuelt tema på nye måter, i mange formater og på tvers av miljøer:

– I en tid preget av rekordstor global forflytning av mennesker, frivillig eller ufrivillig, er det behov for å skape ny bevissthet, ny problemforståelse og nye strategier for å planlegge fremtidens boliger og byer. Hvordan forandres omgivelsene våre, både de fysiske, sosiale, juridiske og teknologiske, når vi stadig søker nye steder og ny tilhørighet, sier Petersson.

– Samarbeidet med OAT er i tråd med Aspelin Ramms ambisjon om å bidra til attraktive bymiljøer. Vi jobber med å gjøre bygg og rom mellom bygg til verdifulle elementer i landskap og bybilde – rom som er viktig for tilhørighet og identitet, ikke minst blant barn og unge, sier Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm.