Barcode Logo RGB Negativ

Barcode

-Vi mener at byutvikling er for viktig til å overlates bare til arkitekter og utviklere – og vi er svært glade og stolte for å være generalsamarbeidspartnere med OAT, sier Rolf Thorsen, adm.dir. i Oslo S Utvikling (OSU).

God byutvikling skjer alltid i samarbeid og på tvers, gjennom debatt og innflytelse utenfra. Vi ser at gode byrom i nye bydeler er en forutsetning for godt byliv, som igjen gir grunnlag for lønnsom handel og næringsliv. For Barcode-eierne er det viktig og inspirerende å få ta del i denne diskusjonen. OAT er et viktig møtested for politikere, næringsliv, internasjonale fagfolk og ikke minst Oslos befolkning. Gjennom vårt samarbeid med OAT åpner vi døren ytterligere for disse viktige arenaene. Vi ønsker at publikum skal oppleve Barcode og Bjørvika som en ny og spennende bydel som vi ønsker å fylle med liv og et pulserende miljø. Fagmiljøet og kompetansen som OAT representerer, vil bli en viktig bidragsyter i det videre utviklingsarbeidet i Barcode.

Barcode-eierne består av Oslo S Utvikling (OSU), DNB Eiendom, KLP Eiendom og Braathen Eiendom. Samarbeidet med OAT er drevet frem av et felles ønske og engasjement om å skape en god og levende bydel.

www.barcodeoslo.no

Følg Barcode_Identity på Instagram for et innblikk i den nye visuelle profilen, og lik Barcode Oslo på Facebook.