Oat Curators2019 800X480 No Credit

Søker etter kurator for Oslo arkitekturtriennale 2019

Oslo arkitekturtriennale (OAT) søker etter kurator og tema for sin syvende utgave, som skal holdes i Oslo høsten 2019. Utlysningen er åpen for søkere fra hele verden. Forslag må leveres på engelsk.

Med triennalen i 2019 ønsker OAT å fortsette å utforske arkitekturens rolle i fremtiden:

«Som en fysisk manifestasjon av politiske systemer, kultur og sosiale strukturer spiller arkitektur en viktig rolle i hvordan vi forstår og former samfunnene våre. I en tid hvor demokrati og eksisterende maktsystemer utfordres, og forandring er en stadig sterkere og akselererende kraft i verden, ønsker OAT 2019 å diskutere arkitekturens rolle og relevans i fremtiden,» heter det i utlysningsteksten.

Last ned utlysningsteksten her.

Triennalens kurator vil ha det primære kunstneriske og akademiske ansvaret for å utvikle triennalens kjerneprogram, inkludert ansvar for et overordnet konsept, tematisk rammeverk og eventuell forskning knyttet til dette. Kuratoren vil samarbeide tett med triennales partnerinstitusjoner for å utvikle og produsere ulike deler av hovedprogrammet.

Søknadsfrist: 18 oktober 2017 (kl. 23:59)

Selv om OAT som begivenhet når et høydepunkt hver hvert tredje år, jobber triennalen gjennom hele treårsperioden for å utvikle innhold av høy faglig kvalitet. Hensikten er å ikke bare vise frem, men også utforske og, gjennom alternative og tverrfaglige prosjekter og praksis, undersøke spørsmål knyttet til arkitektur og byutvikling.

I 2016 befestet OAT sin posisjon som en av verdens viktige arenaer for formidling og diskusjon av arkitektoniske og urbane utfordringer. Dette er noe organisasjonen har som mål å opprettholde i 2019.

Gå til søknadsskjema

Spørsmål fra eventuelle søkere kan sendes til submissons@oslotriennale.no innen 2. oktober. Svar vil bli publisert fortløpende på denne siden.


(Foto: Kartverket / NIBO / Statens Vegvesen)