Christian Pagh ny direktør i Oslo arkitekturtriennale

Triennale Jankhur Portraits 6065 Liten

Programansvarlig Alexandra Cruz, kommunikasjonsansvarlig Eva Engeset og direktør Christian Pagh utenfor OATs kontor på Arkitektur- og designhøgskolen. Foto: OAT / Jan Khur.

Christian Pagh er ansatt som ny direktør i Oslo arkitekturtriennale. Pagh kommer fra stillingen som partner og kulturdirektør i det strategiske designbyrået Urgent.Agency. Han tiltrer stillingen 1. januar 2021.

– OAT er en viktig plattform for å undersøke og formidle noe som angår oss alle: kvaliteten på stedene der vi bor, arbeider og lever. Jeg er veldig opptatt av hva arkitektur og byplanlegging betyr for både det enkelte menneske og for samfunnets små og store fellesskap. Derfor er jeg meget glad for muligheten til å jobbe for triennalen. Jeg gleder meg til å komme i gang sammen med eksisterende og nye samarbeidspartnere - og andre med engasjement for arkitekturens prosesser og resultater!, sier Christian Pagh, påtroppende direktør i Oslo arkitekturtriennale.

Christian Pagh har bred erfaring med å jobbe sammen med både arkitekter, planmyndigheter, kulturinstitusjoner, eiendomsutviklere og mange andre som bygger våre omgivelser - i Danmark, Norge og internasjonalt.
– Christian kombinerer et stort internasjonalt og lokalt nettverk, med sterk interesse og kunnskap for byutvikling og arkitektur. Han er en relasjonsbygger av rang, og har også en faglig tyngde og gjennomføringsevne som imponerer. Ikke minst er han åpen, kreativ og arbeidsom, sier Erling Dokk Holm, styreleder i Oslo arkitekturtriennale.

Christian Pagh er utdannet i moderne kultur og filosofi. Siden hans første jobb - med utviklingen av kultursenteret Kulturværftet i Helsingør - har relasjonen mellom rom og mennesker, og interessen for hvordan man skaper gode steder, vært omdreiningspunkter i hans virke. Han grunnlag i 2009 byrået UiWE og i 2015 Urgent.Agency sammen med designer Mads Quistgaard. Her har han ledet en rekke markante prosjekter, herunder visjonen for LEGOs hjemby Billund sammen med Bjarke Ingels Group (BIG), aktivisering av Carlsbergbyen i København og takinstallasjonen «Common Clearings» på Center of Contemporary Art i Linz, Østerrike. I tillegg underviser og skriver han, og har blant annet redigert boken Culture design and design culture in the 21st century (2018) om hvordan kultur- og designmetoder kan brukes som tilnærming innenfor blant annet byutvikling.

Christian flyttet til Norge våren 2018 sammen med arkitekt og kunstner Frida Hultberg. De har ett barn og bor på Grünerløkka i Oslo. I Norge har han blant annet jobbet med behovskartlegging av Kvadraturen, ny plassering av NRK, plan for offentlige rom i Nyhavna i Trondheim og flere byplanleggingsprosjekter sammen med blant annet Skajaa arkitektkontor, Dyrvik Arkitekter, White Arkitekter og Gottlieb Paludan Architects.

Christian Pagh overtar som direktør etter Hanna Dencik Petersson, hvis andre åremålsperiode utløper ved årsskiftet 2020/2021.
– Hanna har vært en sterk kraft og en markant leder for OAT. Hun har utviklet og organisert en stor sverm av prosjekter og klart å utvikle OAT til å bli en organisasjon som også skaper interesse mellom selve triennalene. Både administrativt og faglig har hun holdt et veldig høyt nivå. Ikke minst har hun fått OAT opp som en internasjonalt kjent triennale. Det er prestasjon som knapt kan overvurderes, sier Erling Dokk Holm, styreleder i Oslo arkitekturtriennale.

Christian Pagh tiltrer i stillingen som ny direktør for Oslo arkitekturtriennale 1. januar 2021. Til stillingen ligger både administrativt og faglig ansvar for triennalen. Stillingen er en åremålsstilling med varighet til 30. juni 2023, med mulighet for tre års forlengelse.

________________

Christian Pagh (1975) har siden 2015 vært partner og kulturdirektør i det strategiske designbyrå Urgent.Agency. Christian har i Urgent.Agency og tidligere UIWE ledet en lang rekke prosjekter innen byplanlegging, by- og romdesign, kulturutvikling og kommunikasjon. Han har jobbet med en rekke fremtredende arkitektkontorer, organisasjoner og bedrifter i Danmark, Norge og internasjonalt. Christian er ekstern lektor i designtenkning ved Copenhagen Business School på Department of Management, Politics and Philosophy, og har undervist på Malmö universitet i kulturteori og kreativ produksjon. Christian har i de senere år skrevet om by- og stedsutvikling i en rekke artikler, kronikker og publikasjoner, med særlig fokus på de sosiale og kulturelle aspektene av byutvikling. Christian har en mastergrad i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet (2003) og bachelorgrad i filosofi og vitenskapsteori fra Roskilde Universitet (2000), og har underveis studert ved Université Paris VIII og Manchester Metropolitan University.


Common Clearings

Christian Pagh har ledet en rekke prosjekter i Urgent.Agency, blant annet takinstallasjonen Common Clearings på Center of Contemporary Art i Linz, Østerrike.

Tilbake