Imizamo Yethu. Foto: Johhny Miller

Essayserie og nordisk seminar

Hvordan kan morgendagens arkitekter spille en viktig samfunnsrolle gjennom nye bygningstyper, byformer og sosiale vaner?

Sammen med e-flux Architecture lager OAT en digital essayserie i to deler høsten 2018 og høsten 2019. Essayserien har fått tittelen «Overgrowth» og skal ta for seg problemstillinger knyttet til OAT 2019-temaet; arkitektur og nedvekst.

Serien tar som utgangspunkt at vi nå lever, tenker og vokser på ikke-bærekraftig vis. Kan vi forandre dette, og kan morgendagens arkitekter bidra til samfunnsendringer gjennom nye bygningstyper og byformer og legge til rette for andre sosiale vaner og handlingsmønstre? En tverrfaglig samling av nordiske og internasjonale bidragsytere er invitert til å drøfte hvordan den nordiske regionen kan bidra til og lære av det internasjonale samfunnet. Essayene diskuteres i et nordisk seminar i november 2018.

e-flux Architecture finner du her.

Foto: Johnny Miller.

Tilbake