future built

FutureBuilt

For å støtte opp om en klimavennlig byutvikling har kommunene vest i Oslo-regionen – Oslo, Bærum, Asker og Drammen – gått sammen om programmet FutureBuilt.

FutureBuilts visjon å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Målet er å utvikle 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt består nå av 37 prosjekter fordelt på

  • Byområder
  • Barnehager og skoler
  • Kontorbygg
  • Kulturbygg
  • Boligprosjekter