Debatt

Hva skal Oslo bli, og for hvem?

Oslo arkitektforening (OAF) organiserte debattmøte 27. oktober med tema "Hva skal Oslo bli, og for hvem?" – en samtale med utgangspunkt i utstillingen Perspektiver fra Oslo. Møtet og utstillingen er bidrag til det utvidete programmet for Oslo arkitekturtriennale 2016: Etter tilhørighet.

Aktuelle spørsmål som ble tatt opp i debatten var:

  • Er Oslo en inkluderende by?
  • Hva vil det si å oppleve stedstilhørighet?
  • Skal flere få mulighet til å bo i Oslo, og på hvilken måte skal dette skje?

Deltakere var debattleder Netten Østberg (Asplan Viak), utstillere Trine Lise Sonne og Gerrit Mosebach, og debattanter Sharam Alghasi (Høyskolen Kristiania), Minna Riska (MDH arkitekter) og Ivar Johansen (SV).

Arrangementet ble filmet og kan sees her: