De skal velge ny kurator for OAT 2019

I midten av november samles juryen for å velge kurator, og dermed tema, for Oslo arkitekturtriennale 2019.

Juryen består av norske og internasjonale fagpersoner med praksis i og bakgrunn fra ulike deler av arkitektur- og byutviklingsfagfeltet.

Søknadsfristen for kuratorutlysningen var 18. oktober 2017, og vinneren vil bli offentliggjort innen utgangen av 2017.

Juryen består av:

Nina Berre, avdelingsdirektør for arkitektur på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nina Berre Web Farge

Nina Berre er sivilarkitekt (1992) med doktorgrad i arkitekturhistorie (2002). Siden 2010 har hun vært avdelingsdirektør for arkitektur på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Fra 2008–2010 var hun direktør i Norsk Form. Berre har erfaring med arkitekturformidling, publisering, kuratering og har undervist ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Pedro Gadanho, direktør for MAAT, museet for kunst, arkitektur og teknologi i Lisboa

Pedroguimaraes Mg 0898 Web

Pedro Gadanho er kurator, skribent og arkitekt. Han er direktør for MAAT, Det nye museet for kunst, arkitektur og teknologi, i Lisboa. Nylig var han kurator for moderne arkitektur på Museet for Moderne kunst i New York. Der var han var programansvarlig for the Young Architects Program, samt kurator for utstillinger som 9+1 Ways of Being Political, Uneven Growth, Endless House and A Japanese Constellation. Gadanho har en mastergrad i kust og arkitektur, samt en doktorgrad i arkitektur og massemedia. Han har vært redaktør i BEYOND bookazine og Shrapnel Contemporary-blogg, i tillegg har han medvirket i flere internasjonale publikasjoner, han er forfatter av Arquitetura em Público og mottaker av FAS-prisen for tanke og kritikk i 2012.

Anne Beate Hovind, daglig leder, prosjektleder og konsulent

Anne Beate Mg 3730 Crop

Anne Beate Hovind er daglig leder i Hovind AS og jobber i dag som prosjektleder for Bjørvika Utvikling, og som konsulent i Halogen og for Avinor. Hovind har de siste 20 årene jobbet i grensesnittet mellom kunst, kultur og næring og har lang erfaring med å samarbeide med ulike aktører om å realisere komplekse og originale prosjekter i det offentlige rom, blant andre Future Library av Katie Paterson (som inkluderer en skog på Vettakollen og et rom i nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika). Hun har også hatt en ledende rolle som kunst og kultur entreprenør, for eksempel som medeier av teaterskipet Innvik i ti år. I åtte år (2004-2011) var hun medlem av Oslo kommunes Råd for byarkitektur.

Marianne Skjulhaug, instituttleder ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Marianne Skjulhaug

Marianne Skjulhaug er leder av Instituttet for Arkitektur og Urbanisme på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO). Skjulhaug har bakgrunn som arkitekt og flere års erfaring innenfor byplanlegging og urbant design fra praksis som; The City of Bergen, Asplan Viak og Norconsult. Fra 2007 til 2012 var hun rektor på Bergen Arkitekthøgskole, og hun har forelest og vært sensor på flere institusjoner som GSD Harvard, Ecole Spéciale d’Architecture, Chalmers, KTH og NTNU. Skjulhaug er også visepresident for Europan Norway, styremedlem for Asplan Viak (stiftelsesstyre), rådgivende styremedlem for Arkitektur på KTH, og sitter i the Nordic Council for Green Buildings. Hun er også en aktiv stemme i den offentlige debatten om utviklingen av urbane byrom.

Kjetil Trædal Thorsen, grunnlegger og partner i Snøhetta

Kjetil Thorsen Liten 171004 094909

Kjetil Trædal Thorsen var i 1987 med på å grunnlegge arkitektfirmaet Snøhetta, og har vært partner i selskapet siden 1989. Siden etableringen av Snøhetta har Kjetil vært en sentral bidragsyter i prosjekter som Bibliotheca Alexandrina, Egypt; Den nye nasjonale opera og ballett i Oslo, Norge; SFMOMA i San Fransisco; den nasjonale 11. september Memorial Pavilion i NY; Kong Abdulaziz senter for verdens kultur i Dahran, Saudi Arabia; Lascaux IV-hulene i Frankrike; og sist operahuset i Busan. Både gjennom Snøhetta og individuelt har han vunnet en rekke priser som; Den europeiske unions pris for samtidsarkitektur - for Operahuset i Oslo 2009; Aga Khan Award for Architecture – for biblioteket i Alexandria 2004; Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 2008; International Fellowship Honor fra Royal Institute of British Architects (RIBA); Honorary Doctor NTNU, Norway; og æredsmedlem av Norske arkitekters landsforbund (NAL) i 2011.

Tilbake