Nabolagshistorier

Triennalen har i 2021 invitert fem «emerging creatives» til å dele sine perspektiver på neste års triennaletema nabolag, i en serie av kortfilmer med tittelen Nabolagshistorier.

Oslo arkitekturtriennale er en av 28 medlemmer i Future Architecture Platform, et EU-støttet pan-europeisk nettverk av arkitektmuseer, festivaler og produsenter som jobber for å løfte frem uetablerte stemmer gjennom en årlig åpen utllysning etter prosjekter.

Triennalen har i 2021 invitert fem «emerging creatives» til å dele sine perspektiver på neste års triennaletema nabolag, i en serie av kortfilmer med tittelen Nabolagshistorier.

Kortfilmene tar utgangspunkt i undersøkelser av de fems egne nabolag. Forestillinger om deling, fellesskap, bærekraft, mangfold og inkludering har vært sentrale temaer i utviklingen av filmene. De fire prosjektene viser sammen en bredde av perspektiver og erfaringer knyttet til nabolag, og bidrar slik til en bred refleksjon om mangfoldet av nabolagskulturer.

Filmene i serien Nabolagshistorier presenteres som en del av forprogrammet til Oslo arkitekturtriennale 2022, og er del av nabolagskartleggingen og utforskingen frem mot neste års festival.

De fire utvalgte prosjektene er «Dining with Las Sambucas», «Bonding Humanity Perhaps Manifesto», «4.6 km» og «Madrid North»:


Dining with Las Sambucas - av Cocinas Alterinas (Mayar El Bakry og Gabriela Aquije Zegarra)

Dinning With Las Sambucas Project Image

Dinning with las Sambucas. Mixed media collage by Cocinas Alterinas.

Mayar El Bakry er en sveitsisk-egyptisk designer basert i Zurich. For tiden jobber hun med hvordan mat og matlaging kan skape rom for samtaler, utveksling og felles refleksjon. Gabriella Aquije Zegarra er landskapsarkitekt og designforsker fra Lima, Peru, basert i Tyskland. Hennes kritiske designpraksis fokuserer på mangfoldet av matsystemer, politikk og økologi. Sammen har Mayar og Gabriella grunnalg Cocinas Alterinas, et prosjekt som utforsker mat som et virkemiddel for å reflektere og meditere over ulike designvisjoner.


Bonding Humanity Perhaps Manifesto - av Nina Bačum

And Love Has Vanished 3 16 9

And Love Has Vanished, 1961 (original title: Dvoje) directed by Aleksandar Petrović used with the permission of the owner of the rights Avala Film Way, Belgrade.

Nina Bačun jobber med spekulativ design, visuell kommunikasjon, utstillingsdesign og scenografi. Hun er opptatt av lagarbeid og er tilknyttet Oaza*-kollektivet, som har en holistisk og tverrfaglig tilnærming. Etter endt designutdanning ved University of Architecture i Zagreb 2007; der hun startet på sin doktorgrad i 2020, fikk hun i 2011 en mastergrad i UX-design ved Konstfack University of Arts, Crafts and Design i Stockholm.


4.6 km - av Alexander Auris

Queercommons Image 16 9

Brussels 4.6 km. Auris, Alexander. Source: Google maps. 10 August 2021.

Alexander Auris (han/ham) er en peruansk arkitekt basert i Brussel siden 2018. Han har utviklet restaurerings- og museografiprosjekter i Lima, og jobber for tiden med urbanisme-prosjekter i Brussel. I sin forskning er han interessert i forholdet mellom sosiale bevegelser og rom. Hans pågående forskningsprosjekt Queer Commons foreslår et teoretisk rammeverk for analyse av «queerness» i det bygde miljø, og har som mål å skape alternative fortellinger om byene vi bor i.


North Madrid - av Carlos Higinio Esteban

210501 Paunorte Contact 006 Breddeformat 16 9

Photo: Carlos Higinio Esteban, Kodak Film BN, Madrid 2003.

Carlos Higinio Esteban [Carlos Cartama] er en spansk arkitekt basert i Madrid. Han har jobbet med mange byfornyelseprosjekter og flere storskala urbanismeprosjekter. Arbeidene hans har utstilt både nasjonalt og internasjonalt, og han har mottatt flere stipender og priser. Han har nettopp avsluttet filmen Unidad vecinal om etableringen av de nye utkant-nabolagene i Madrid på 70-tallet, og spesielt Elviña-nabolaget.

Tilbake