nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet Arkitektur

Nasjonalmuseet Arkitektur har som oppgave å samle og bevare, forske i, stille ut og formidle arkitektur. Nasjonalmuseet Arkitektur har Norges mest omfattende samling av arkitekturtegninger, -fotografier og -modeller.

Formidlings- og utstillingsaktiviteten skal ha en god balanse mellom historiske uttrykk og samtidsuttrykk, og museet skal bidra til å øke interessen for arkitektur hos et bredt publikum ved å skape opplevelser som gir innsikt, beveger og begeistrer.