Img 5056 Web2

- Norge trenger en overordnet bypolitikk

Meldingen til Jan Tore Sanner og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) var klar da Forskningsrådet og Oslo arkitekturtriennale (OAT) fredag arrangerte en debatt og bredt tverrfaglig innspillsverksted om norsk bypolitikk, samme dag som høringsfristen for den kommende stortingsmeldingen Bærekraftige byer og sterke distrikter gikk ut.

Noen av anbefalingene lyder:

  • Bærekraftige byer er en forutsetning for at Norge skal lykkes med sterke distrikter.
  • Norge trenger en overordnet bypolitikk for å unngå at statlige og kommunale planer kommer i konflikt og blir til hinder for god byutvikling
  • Begrepet sosial bærekraft må operasjonaliseres og måles på lik linje med miljømessig og økonomisk bærekraft.
  • Begrepet «Boligformål» må utvikles og utdypes, slik at man allerede i reguleringsprosessen kan sikre større mangfold i boligplanlegging.

En fullstendig liste med anbefalinger ble skrevet ut og levert til Guro Voss Gabrielsen fra KMD (bildet).

Organisasjonene som deltok i innspillsworkshopen var bl.a representanter fra KMD og KLD; leder av Byutviklingskomiteen og representanter fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune; representanter fra Transportøkonomisk institutt, Statsbygg, Norsk design- og arkitektursenter, Husbanken, Oslo S Utvikling, NIBR/HiOA, Universitetet i Oslo, NTNU, BYLIV-senteret, SoCentral og flere arkitektkontorer og -foreninger.

Norge mangler en overordnet statlig bypolitikk

Det sa MDGs Rasmus R. Reinvang (MDG) som er byrådssekretær for byutvikling i Oslo kommune, da han møtte Høyres Heidi Nordby Lunde, byforsker Per Gunnar Røe (UiO), eiendomsutvikler Sverre Landmark (Aspelin Ramm Eiendom), instituttleder Marianne Skjulhaug (AHO) og daglig leder Fredrik Winther (Oslo Business Region) til debatt på Norsk design- og arkitektursenter tidligere på dagen.

- Oslo og andre store byer har en bypolitikk, men på nasjonalt nivå har vi det ikke, sa Winther.

- Skal Norge lykkes, må byene lykkes. Uten en ordentlig bypolitikk på statlig nivå spiller ikke staten på lag når vi prøver å løse byens utfordringer lokalt, sa Reinvang.

- En overordnet bypolitikk er å samle kunnskapen som ligger der, og anerkjenne at den går i andre retninger enn de partipolitiske skillelinjene, for på den måten å kunne lage bedre byer over hele Norge, sa Landmark.

- Vi må slutte å le av at vi ikke har en bypolitikk, og slutte å snakke som om vi ikke vet bedre. Kunnskapen finnes der, vi må ta den i bruk, sa Marianne Skjulhaug, instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Samler kunnskap på tvers av fag og sektor, og handle på tvers av partipolitiske skillelinjer

Arrangementet er et initiativ fra Oslo arkitekturtriennale (OAT) og Forskningsrådet, som i år har sammenfallende tema – grenser og migrasjon.

Flere og flere bor i norske byer. Det legger større press på areal, ressurser og infrastruktur enn før. Boligprisene går til himmels. Ulikhetene mellom øst og vest øker. Samtidig skal utslippene ned.

– Byenes utfordringer er mange og de henger sammen. Da må også løsningene gjøre det. Kunnskap, klokskap og god styring må til for at byene skal bli løsninger og ikke nye problemer, sa avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Vidar Skagestad.

– Med BYFORSK-satsningen til Forskningsrådet og OATs nettverk og program mobiliserer vi på tvers av fag og sektorer. Dette er viktig, for kun ved å få ulike stemmer og interesser til å møtes og snakke sammen direkte, kan vi komme frem til gode løsninger for alle brukere av fremtidens byer, sa direktør for OAT Hanna Dencik Petersson.