NIL

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere med mastergrad. Bare medlemmer av NIL kan benytte MNIL i sin tittel.

NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og profesjonens synlighet. NILs medlemmer representerer solid kompetanse innen interiørarkitektur, planlegging av offentlige og private interiører private i nye og eldre bygninger, formgivning av møbler og andre gjenstander for interiør, spesialdesign og design for industriproduksjon samt universell utforming.