Kuratorpresentasjon: Tema og konsept for OAT 2019

Når kuratorene presenterer temaet og sine ambisjoner for OAT 2019 den 28. februar, markerer det starten på halvannet år med research og planlegging som skal lede frem mot åpningen av triennalen i september 2019 (OAT 2019).

Konkret innhold og deltakere i hovedprogrammet vil bli offentliggjort våren 2019.

Konseptet for OAT 2019: "Common Futures"
«Common futures», svarer på Brundtlandrapporten fra 1987, «Our common future», som la til grunn at det var mulig å kombinere økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Etter vel 30 år med «bærekraftig vekst» mener kuratorteamet at det er på tide å tenke nytt, og at arkitekturfaget bør gå foran.

Kuratorteamet består av: Maria Smith, arkitekt og grunnlegger av Interrobang; Matthew Dalziel, arkitekt og partner i Interrobang; Phineas Harper, kritiker og tenketank direktør; Cecilie Sachs Olsen, kunstner og byforsker.

Triennalens hovedprogram hviler på seks pilarer: En utstilling, en performativ plattform og installasjon i offentlig rom, en internasjonal konferanse, et internasjonalt akademisk forum, en publikasjon og en digital essayserie. I sitt forslag til konsept for OAT 2019 ønsker kuratorene å utnytte de ulike delene av hovedprogrammet til å gi triennalens målgrupper anledning til å utforske, oppdage, vurdere og akseptere ikke-vekstdrevne strategier for bygging og planlegging av våre samfunn og bygde omgivelser i fremtiden.

– Fra nå og frem til triennalen åpner skal kuratorene jobbe tett med OATs medlemsorganisasjoner, som er sentrale i produksjonen av triennalens hovedprogram. Vi vil også involvere både norsk og internasjonalt publikum i utviklingsfasen, blant annet gjennom en serie arrangementer høsten 2018 og våren 2019, sier direktør for Hanna Dencik Petersson.

Arrangementer vil bli offentliggjort på OATs nettside og Facebook.

Tilbake