OAT ber arkitekter skrive brev til ordføreren

Rundt 100 arkitekter og byplanleggere er invitert til å skrive et personlig brev til Oslos ordfører, der de uttrykker sine ønsker og visjoner for byens fremtidige utvikling.

Initiativet er en del av prosjektet Kjære ordfører («Letters to the Mayor») som er gjennomført i storbyer over hele verden på initiativ fra galleriet Storefront for Art and Architecture i New York City. Hensikten er å løfte arkitektenes ideer om og forslag for Oslo ut i det offentlige, til diskusjon og debatt om byens fremtid.

Brevene skal stilles ut på DOGA fra 26. september, med Oslo-ordfører Marianne Borgen tilstede ved åpningen for å svare på brevene. I tillegg arrangerer OAT gjennom utstillingsperioden to åpne debatter i samarbeid med Oslo arkitektforening (OAF) og Plan- og bygningsetaten (PBE). De skal invitere til diskusjon mellom arkitekter, politikere, innbyggere og andre som er opptatt av Oslos utvikling. Prosjektet blir også en del av medvirkningsprosessen for utvikling av ny arkitekturpolitikk i Oslo.
Blant de inviterte er utvalgte arkitekter, byplanleggere og landskapsarkitekter hovedsakelig fra Oslo, men også enkelte fra resten av Norge og utlandet. De inviterte representerer ulike aldersgrupper og har spredt erfaringsbakgrunn og jobber i ulike deler av byutviklingsfeltet; private arkitektkontorer, byråkrati, utbygger- og undervisningssektor.

Deltakere
:
Anders Rubing, André Tavares, Andreas Vaa Bermann, Anne Gjesdal Bjørndal, Aslak Krogness Haanshuus, Astri Margareta Dalseide, Bryony Roberts, Camilla Moneta, Caroline Hatlen Støvring, Cecilie Wille, Charlotte Helleland, Deane Simpson, Einar
Dahle, Elisabeth Søiland, Team Element, Frederica Miller, Fredrik A S Torp, Fredrik Shetelig, Geir Haaversen, Gro Lauvland, Gudmund Stokke, Hege Maria Eriksson, Håkon Matre Aasarød, Inger-Lise Saglie, Inger-Marie Hølmebakk, Ingvil Aarholt Hegna, Iwan Thomson, Janne Wilberg, Johanne Borthne, Jonas Gunerius Larsen, Jonas Norsted, Juan Herreros, Juan Ruiz, Julien De Smedt, Julie Sjøwall Oftedal, Karoline Birkeli-Gauss, Kjersti Vangberg, Klaus Schuwerk, Kristin Notø, LINK arkitektur, Magnus Berg Jørgensen, The MakersHub team, Marianne Skjulhaug, Marianne Sætre, Marie Hallandvik Hortemo, Matti Lucie Arentz, Niels de Bruin, Niels Marius Askim, Paola Simone, Saaha, Silje Klepsvik, Transborder Studio, Vibeke Jensen, Åsne Hagen.

Om «Letters to the Mayor»
Prosjektet «Letters to the Mayor» er opprinnelig initiert av kunst- og arkitekturgalleriet Storefront for Art and Architecture, New York City. Siden 2014 er det blitt gjennomført i byer over hele verden, blant andre Bogota, Mexico City, Athen, Taipei, Lisboa og New York City. Storefront for Art and Architecture samarbeider med ulike lokale institusjoner for å utvikle og gjennomføre prosjektet på hvert sted. Oslo arkitekturtriennale er lokal samarbeidspartner for Oslo-versjonen.

02 Logo Storefront
Tilbake