Oslo arkitekturtriennale etablerer laug for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet

Oslo arkitekturtriennale etablerer et samarbeidsnettverk for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet. Gjennom de siste årene har OAT etablert seg som en viktig internasjonal arkitekturfestival og tverrfaglig utviklingsplattform for diskusjoner om arkitektur og byutvikling. Nå styrkes det store samarbeidsprosjektet med etableringen av Triennalelauget, som inviterer private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet til å støtte opp under videreutvikling av OAT.

Triennalelauget skal være et nettverk for fagutveksling og kunnskapsutvikling, samtidig som lauget gjennom finansiell støtte bidrar til den langsiktige utviklingen av triennalen:

– Vår ambisjon er å bygge opp et bredt faglig nettverk av langsiktige, private støttespillere i arkitektur- og byutviklingsfeltet i Norden. OAT-lauget vil bidra til å styrke OAT som formidlingsplattform og gjennom kunnskapsutvikling drive den faglige diskusjonen fremover, sier Hanna Dencik Petersson, direktør for OAT.

De fire arkitektkontorene Pir II, Lundhagem, Nordic – Office of Architecture og Snøhetta er OAT-laugets første partnere. Målet er å utvikle Triennalelauget til et bredt faglig forum, og flere partnere søkes:

– I tillegg til ønsket om å bidra til å styrke Oslo arkitekturtriennale som et faglig møtested, trenger vi fora hvor vi i fellesskap med andre aktører kan diskutere samfunnsaktuelle problemstillinger vi møter i vårt daglige virke. Forhåpningen er at OAT vil utfordre oss, og at vi vil utfordre OAT, slik at vi kontinuerlig kan videreutvikle både oss selv og triennalen. Vi håper at OAT-lauget kan være arenaen for dette, sier Kaja Tiltnes i Pir II, som er vertskap for det første kommende laugsmøtet.

Som en del av samarbeidet vil Triennalelauget, både som enkeltaktører og i fellesskap, invitere til fagdiskusjoner i egne program både under og mellom triennalene. Dette kommer vi tilbake til.

Tilbake