Miljøhovedstaden. Foto: Hampus Lundgren

OAT med på laget i Miljøhovedstadsåret 2019

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019, og OAT er stolte over å være med på laget blant Miljøhovedstadens nærmere 200 samarbeidspartnere.

Miljøhovedstadsåret skal mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke takten i den grønne omstillingen i Oslo – med blant annet et bredt spekter av arrangementer som verktøy. Som samarbeidspartner skal OAT gjennom neste års arkitekturfestival bidrar til å nå Miljøhovedstadens mål om at året skal føre til konkrete miljø- og klimaresultater.

OAT tar opp globale temaer med relevans for Oslo, og i 2019 setter OAT miljø-temaet på den arkitekturfaglige agendaen:

OAT 2019 skal undersøke begrepet degrowth - nedvekst - og dets konsekvenser for arkitekturen. Nedvekst er en internasjonal tankeretning innen samfunns- og miljøøkonomi som mener paradigmet om ubegrenset økonomisk vekst ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. OAT 2019 undersøker hvordan nedvekst-tankegangen lar seg forene med arkitektonisk produksjon og byutvikling, og triennalen vil utforske alternative fremtider.

Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere over hva som er en god by – med Oslo-byen som bakteppe.

Om Miljøhovedstaden
EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Dette betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima, og viser at Oslo har tatt på seg ledertrøyen i den grønne omstillingen. Oslo konkurrerte mot 13 nominerte europeiske byer. Konkurransen var innenfor tolv ulike kategorier, som å redusere klimautslipp, arbeidet for vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, tilgang på grøntarealer, biologisk mangfold og tilrettelegging for sykle de og gående. Oslo skåret høyest i hele åtte av de tolv konkurransekategoriene. Les mer.

Tilbake