Arendalsuka 4 Foto Arendalsuka Mona Hauglid Liten

OATs høstprogram 2018

Som oppvarming til neste års Oslo arkitekturtriennale lanserer vi i høst et forprogram som utforsker tematikken for OAT 2019, arkitektur og degrowth.

Oslo arkitekturtriennale 2019 skal undersøke begrepet degrowth og dets konsekvenser for arkitekturen. Degrowth er en internasjonal tankeretning innen samfunns- og miljøøkonomi som mener paradigmet om ubegrenset økonomisk vekst ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. OAT 2019 undersøker hvordan degrowth-tankegangen lar seg forene med arkitektonisk produksjon og byutvikling, og triennalen vil utforske alternative fremtider.

Interrobang, kuratorgruppen for OAT 2019, har bred og sammensatt fagbakgrunn: Maria Smith er arkitekt og grunnlegger av arkitekt- og ingeniørbyrået Interrobang; Matthew Dalziel er arkitekt og partner i Interrobang; Phineas Harper er journalist, kritiker og tenketankdirektør, og Cecilie Sachs Olsen er kunstner og byforsker. Les mer om kuratorene her.

Høstprogrammet 2018 skal teste ideer, problemstillinger og formater knyttet til neste års triennaletema, med et bredt spekter av stemmer innenfor og utenfor arkitekturfaget:

_____________________________________________________

Lydvandringer på Arendalsuka | 14.–15. august

OATs høstprogram 2018 handler om å teste ideer, problemstillinger og formater knyttet til neste års triennaletema. Det var nettopp dette som skjedde da OAT og kunstnerkollektivet zURBS besøkte Arendalsuka med lydvandringen «Levende fremtider». Publikum ble invitert med på en reise tilbake i tid med en gruppe byforskere fra fremtiden for å se hvordan det egentlig var i Arendal i året 2018. Se Arendalsuka-bildene her.


Norgespremiere på debattformatet Turncoats | 19. september kl. 16.30

Under årets Oslo Urban Arena inviterer OAT til et møte med debattformatet Turncoats for første gang i Norge. Turncoats er et globalt debattkonsept utviklet av OAT 2019-kuratorene Phin Harper og Maria Smith. «Turncoats Oslo: More is more» skjer på Kulturhuset i Oslo onsdag 19. september kl. 16.30. Les mer.


Åpen forelesning: Peter Buchanan kommer til Arkitektenes Hus | 18. oktober kl. 18.00

Velkommen til åpen forelesning ved arkitekt, kritiker og kurator Peter Buchanan, etterfulgt av en samtale med OAT 2019-kuratorene. Buchanan er viden kjent for den kritiske essayserien “The Big Rethink“ i tidsskriftet The Architectural Review. Forelesningen er organisert av OAT, OAF og AHO. Les mer.


Peisprat hos Oslo Arkitektforening | 25. oktober kl. 18.00

Hvilken rolle kan arkitekturutstillinger spille i utviklingen av arkitekturfaget og arkitekturproduksjonen? Vi åpner OAFs peisestue i kjelleren på Arkitektenes Hus for en jovial samtale om hvilken rolle utstillinger og arkitekturfestivaler spiller for utvikling av faget og i arkitekturproduksjon. Velkommen til peisprat! Les mer.


Essayserie og nordisk seminar | Høst 2018

Sammen med e-flux Architecture lager OAT en digital essayserie i to deler høsten 2018 og høsten 2019. Essayserien har fått tittelen «Over Growth» og skal ta for seg problemstillinger knyttet til OAT 2019-temaet the Architecture of Degrowth. Hvordan kan morgendagens arkitekter spille en viktig samfunnsrolle gjennom nye bygningstyper, byformer og sosiale vaner? En tverrfaglig samling av nordiske og internasjonale bidragsytere er invitert til å drøfte hvordan den nordiske regionen kan bidra til og lære av det internasjonale samfunnet. Essayene diskuteres i et nordisk seminar i november 2018. Les mer.


Studentkurs på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Høst 2018

OAT 2019-kuratorene holder i høstsemesteret et studentkurs på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Kurset har fått tittelen “Being Tectonic”. Tektonikk er i arkitekturfaget et begrep som beskriver materielle egenskaper og sammensetning av elementer. Kursets påstand er at også mennesker og objekter har tektoniske forbindelser. I dette kurset skal studentene sammen med OAT 2019-kuratorene utforske hvordan arkitekturen kan bidra til slike forhold mellom mennesker og de fysiske omgivelsene vi skaper og lever i. Resultatene dokumenteres i en publikasjon som inngår i researcharbeidet frem mot OAT 2019. Les mer.