Oslo arkitekturtriennale og Kluge fortsetter samarbeidet

Oslo arkitekturtriennale og advokatfirmaet Kluge fortsetter samarbeidet og fornyer avtalen for ytterligere to år.

Partnerskapet mellom Oslo arkitekturtriennale (OAT) og Kluge startet allerede før forrige arkitekturfestival i 2016. Nå fornyes samarbeidet med ytterligere to år. Som hovedsamarbeidspartner er KLUGE en viktig bidragsyter og diskusjonspartner for OAT. I tillegg til juridisk bistand, står fagutveksling og diskusjon med fokus på byutvikling og miljø sentralt i partnerskapet.

OAT har som mål å utfordre arkitekturfaget og inspirere til debatt. Martin Braathen, vikarierende direktør i Oslo arkitekturtriennale, er veldig glad for å ha Kluge med på laget frem mot neste års festival:

– Kluge er et advokatfirma som ikke er redd for å utfordre og la seg utfordre, og de tar sitt samfunnsansvar på alvor. Det gjør Kluge til en inspirerende partner for OAT.

Bosse Langaas, head of strategy & operations i Kluge ser frem å fortsette samarbeidet med OAT:

– Vi ønsker gjennom vårt samarbeid å komme i kontakt med markedet for arkitektur, eiendomsutvikling og byutvikling. Vi bidrar også faglig inn mot OAT som organisasjon. I tillegg til generell markedsføring og synlighet, samt å kunne møte fagmennesker, ønsker Kluge å bidra til å skape debatt utover eget fagfelt. Ny kunnskap, og det å utfordre og lære er helt i tråd med våre mål og verdier som selskap.

Neste års arkitekturfestival, OAT 2019, skal undersøke begrepet degrowth – «utvikling uten vekst» - og dets konsekvenser for arkitekturen. Degrowth er en tankeretning innen samfunnsøkonomi og miljøpolitikk som mener ideen om ubegrenset økonomisk vekst ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. OAT 2019 skal undersøke hvordan degrowth-tankegangen lar seg forene med arkitektonisk produksjon og byutvikling. Vil arkitekter, planleggere, byggeindustrien og beslutningstakere være åpne for å utforske alternative strategier for bygging, planlegging og utvikling av morgendagens samfunn?


Om Kluge:
Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma og et av Norges ledende advokatfirmaer. Kluge er en foretrukken rådgiver og diskusjonspartner for mange av de mest sentrale aktørene i norsk næringsliv og har et solid internasjonalt nettverk. Klientene er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter. I tillegg bistår Kluge offentlige etater på en rekke oppdrag. Kluge har en høy etisk standard og har som mål å fremme vårt samfunnsansvar gjennom vårt virke.


Kontakt:
Bosse Langaas, head of strategy & operations, Kluge, bosse.langaas@kluge.no, tlf.: 90 55 15 00.
Martin Braathen, vikarierende direktør, Oslo arkitekturtriennale, martin@oslotriennale.no, tlf.: 905 761 12.

Tilbake