Oat Curators2019 800X400 Qa

Spørsmål og svar, kuratorutlysning

Spørsmål vedrørende kuratorutlysningen kan sendes til submissons@oslotriennale.no innen 2. oktober. Spørsmål og svar vil bli fortløpende publisert på denne siden.


Vi har foreløpig ikke mottatt noen spørsmål.


Last ned utlysningsteksten.

Gå til søknadsskjema.

Tilbake til hovedsiden for kuratorutlysningen.