Foto: Bjørvika Utvikling

Samarbeid med OAT

Arkitektur og byutvikling angår alle – uansett hvor bevisste eller ubevisste vi er på hvordan vi påvirkes av våre omgivelser.

Gjennom OAT kan triennalens partnere formidle noe vesentlig om seg selv, sin identitet og sine verdier. OAT-partnere ser verdien av en god by. De vil være der beslutningstakere, fagpersoner og byens befolkning møtes for å bidra i diskusjonene som former byen vår. Samtidig ønsker de å være med på å videreutvikle Nordens viktigste møteplass for diskusjoner om arkitektur og byutvikling.

Et samarbeid med OAT bidrar til å bygge selskapets profil og omdømme overfor omverden, og styrker også bedriften internt. I tillegg til den eksponeringen våre partnere får i OATs kanaler, kan de gis mulighe til å bruke OAT-logoen i egen markedsføring.

OAT har i utgangspunktet fire typer samarbeidsavtaler

Generalpartner

OAT har én generalpartner. En generalsamarbeidsavtale er omfattende og langsiktig, og har en verdi på minimum en million kroner årlig. For perioden 2015–2017 er Barcodegruppen OATs generalpartner. Gruppen består av de fire største eierne og brukerne av bygg i Barcode: Oslo S Utvikling, DNB Næringseiendom, KLP Eiendom og Braathen Eiendom.

Hovedsamarbeidspartner

OAT inngår fortrinnsvis avater med hovedsamarbeidspartnere for tre år av gangen. Avtalene har en verdi på mellom 300 000 og 900 000 kroner årlig og gir fortrinnsrett til å forhandle ny avtale når avtalen opphører. Våre hovedsamarbeidspartnere får betydelig synlighet i OATs kanaler og mulighet til å delta ved faglige arrangementer i regi av triennalen. Hovedsamarbeidspartnere gis også mulighet til å bidra med faglig innhold i triennalens program knyttet til triennalens tema. OAT har opptil fem hovedsamarbeidspartnere.

Samarbeidspartner

OAT inngår fortrinnsvis avater med samarbeidspartnere for tre år av gangen. Verdien av avtalen ligger på mellom 100 000 og 250 000 kroner årlig. Samarbeidspartner gis mulighet for faglig bidrag knyttet til triennalens tema i selve triennaleåret og samarbeidet presenteres i utvalgte kommunikasjonskanaler til OAT.

Støttespiller

Som OAT-støttespiller yter man støtte i form av penger eller varer og tjenester til en verdi av under 100 000 kroner. Avtalen dekker triennaleperioden og oppkjøringen til denne men kan også knyttes til ulike begivenheter i årene mellom triennalene.

OAT ønsker i utgangspunktet langsiktige avtaler, men alle våre partnere har ulike ønsker og forutsetninger. Dersom din bedrift vurderer å samarbeide med OAT – ta kontakt. Vi vil gjerne diskutere muligheter og skreddersyr hver enkelt avtale.

Direktør i OAT, Hanna Dencik Petersson: +47 473 74 886 / hanna@oslotriennale.no