Gif Thank You Final

Takk og godt nytt år!

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre Oslo arkitekturtriennale 2016: Etter tilhørighet til det den har vært: En ti-uker lang fest med over hundre arrangementer på programmet - utstillinger, seminarer, debatter og verksteder. Sammen har vi latt oss engasjere og engasjert tusenvis i diskusjoner og samtaler om tilhørighet, arkitektur og byutvikling.

Om du ønsker en smak av Etter tilhørighet inn i det nye året, så kan triennalepublikasjonen "After Belonging: The Objects, Spaces, and Territories of the Ways We Stay in Transit" bestilles ved å sende en e-post til publications@oslotriennale.no.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle våre samarbeidspartnere, støttespillere, deltakere og publikum.

OAT-sekretariatet julestengt frem til 9. januar 2016.