Arendalsuka Lydvandring Bilde Liten

Sniktitt på OATs høstprogram 2018

Som oppvarming til neste års Oslo arkitekturtriennale lanserer vi i høst et forprogram som utforsker tematikken for OAT 2019, arkitektur og degrowth.

Oslo arkitekturtriennale 2019 skal undersøke begrepet degrowth og dets konsekvenser for arkitekturen. Degrowth er en internasjonal tankeretning innen samfunns- og miljøøkonomi som mener paradigmet om ubegrenset økonomisk vekst ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. OAT 2019 undersøker hvordan degrowth-tankegangen lar seg forene med arkitektonisk produksjon og byutvikling, og triennalen vil utforske alternative fremtider.

Kuratorgruppen for OAT 2019 har bred og sammensatt fagbakgrunn: Maria Smith er arkitekt og grunnlegger av arkitekt- og ingeniørbyrået Interrobang; Matthew Dalziel er arkitekt og partner i Interrobang; Phineas Harper er journalist, kritiker og tenketankdirektør, og Cecilie Sachs Olsen er kunstner og byforsker. Les mer om kuratorene her.

Høstprogrammet 2018 skal teste ideer, problemstillinger og formater knyttet til neste års triennaletema, med et bredt spekter av stemmer innenfor og utenfor arkitekturfaget. Høstprogrammet skjer i en rekke ulike formater, som lydvandringer under Arendalsuka, studentkurs på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, en digital essayserie og workshop i samarbeid med nettportalen e-flux Architecture, pop-up bokutstilling på den nye bokmessen The New York Architecture Book Fair organisert av Storefront for Art and Architecture, og arkitekturkritisk peisprat i samarbeid med Oslo Arkitektforening.

Mer informasjon om fullstendig høstprogram kommer – her er en sniktitt:

_____________________________________________________

OAT på The New York Architecture Book Fair | 19. juni–25. august


OAT er invitert til å gjøre sitt utvalg av den viktigste arkitekturlitteraturen de siste 35 år på den nye bokmessen The New York Architecture Book Fair. OAT er blant ti inviterte aktører som deler sine private bibliotek i bokhandlere i New York. The New York Architecture Book Fair er organisert av Storefront for Art and Architecture. Les mer om bokmessen her.


Lydvandringer på Arendalsuka | 14.–15. august

Under årets Arendalsuka skal Torvgaten i Arendal bli til «Arkitekturgata» ved hjelp av et samlet arkitektur-Norge. OAT inviterer sammen med kunstnerkollektivet zURBS til lydvandringer 14. og 15. august. «Levende fremtider – en performativ lydvandring» er en leken og poetisk oppdagelsesferd gjennom Arendals gater. Med høretelefoner på utforskes byens nåtider gjennom tilbakeblikk fra fremtiden. Med: kunstner Nina Lund Westerdahl og kurator for OAT 2019, Cecilie Sachs Olsen. Les mer.


Studentkurs på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Høst 2018

OAT 2019-kuratorene holder i høstsemesteret et studentkurs på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Kurset har fått tittelen “Being Tectonic”. Tektonikk er i arkitekturfaget et begrep som beskriver materielle egenskaper og sammensetning av elementer. Kursets påstand er at også mennesker og objekter har tektoniske forbindelser. I dette kurset skal studentene sammen med OAT 2019-kuratorene utforske hvordan arkitekturen kan bidra til slike forhold mellom mennesker og de fysiske omgivelsene vi skaper og lever i. Resultatet dokumenteres i en publikasjon som vil være del av undersøkelsesgrunnlaget for OAT 2019. Les mer.


Essayserie og nordisk seminar | Høst 2018

Sammen med e-flux Architecture lager vi en digital essayserie i to deler høsten 2018 og høsten 2019. Essayserien har fått tittelen «Over Growth» og skal ta for seg problemstillinger knyttet til OAT 2019-temaet the architecture of degrowth. Serien tar utgangspunkt i at vi i dag lever, tenker og vokser på ikke-bærekraftig vis. Hva kan vi gjøre med det? Hvordan kan morgendagens arkitekter spille en viktig samfunnsrolle gjennom nye bygningstyper, byformer og sosiale vaner? En tverrfaglig samling av nordiske og internasjonale bidragsytere er invitert til å drøfte hvordan den nordiske regionen kan bidra til og lære av det internasjonale samfunnet. Essayene diskuteres i et nordisk seminar i november 2018. e-flux Architecture finner du her.


Peisprat hos Oslo Arkitektforening | Høst 2018

Oslo Arkitektforening (OAF) er vertskap for høstens peisprat. Samtalen, som vil foregå i OAFs peisestue i Josefines gate, vil dreie seg om hvilken rolle utstillinger og arkitekturfestivaler spiller både for utvikling av faget og i arkitekturproduksjon. Vi inviterer praktikere, kuratorer og akademikere til en samtale om forventninger, erfaringer og muligheter, med OAT 2019 og Oslo Arkitektforenings rolle i triennalen som bakteppe.


Foto: Storefront for Art and Architecture, Kunstnerkollektivet zURBS, Thomas Johannessen, Creative Commons.