Boklansering: Being Tectonic, Dec.2018. Photo: OAT

OAT 2019-kuratorene holder kurs for studentene på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

OAT 2019-kuratorene holder i høstsemesteret 2018 kurset “Being Tectonic” på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Kurset har fått tittelen “Being Tectonic”. Tektonikk er i arkitekturfaget et begrep som beskriver materielle egenskaper og sammensetning av elementer, og kurset tar som utgangspunkt at også mennesker og objekter har tektoniske forbindelser. I dette kurset skal studentene sammen med OAT-kuratorene utforske hvordan arkitekturen kan bidra til nye forhold mellom mennesker og de fysiske omgivelsene vi skaper og lever i. Resultatene dokumenteres i en publikasjon som inngår i researcharbeidet frem mot OAT 2019. Les mer om kurset her.

Last ned publikasjonen her.

Foto: OAT

Tilbake