Oslo Flyfoto Sv 002

Søker ny kurator for OAT 2019 – følg med!

Høsten 2017 offentliggjør vi en ny utlysning etter kurator for Oslo arkitekturtriennale 2019. Forslag som kommer inn vil bli vurdert av en internasjonal jury, hvorpå nytt tema og kurator for den syvende utgaven av Oslo arkitekturtriennale vil bli offentliggjort tidlig i 2018.

Følg oss på Facebook for mer informasjon om utlysningen.