Video: Gjenopplev 2016-triennalen

Et tilbakeblikk på 2016-triennalen Etter tilhørighet: Om å komme til – Om å komme fra.

Triennalen fant sted fra 8. september til 27. november 2016, og var kuratert av Lluís Alexandre Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis og Marina Otero Verzier.

Forsidefoto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Tilbake