Hvorfor Oppdrag nabolag?

I en tid hvor verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, setter Oslo arkitekturtriennale 2022 fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Med arbeidstittelen Oppdrag nabolag - (Re)former for fellesskap utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler.

I denne videoen deler Oslo arkitekturtriennales direktør og kurator, Christian Pagh, sine tanker om valget av tema for 2022-triennalen.


Tilbake