MMW sivilarkitekter MNAL AS, «Larven» (paviljong).  Foto: Martin Adolfsson

OAT i 20 år:

Samtaler om byen

Det er 20 år og syv festivaler siden Oslo arkitekturtriennale ble etablert i 2000. Det skal feires med en hel jubileumsuke 12.-18. oktober, fylt med program både til frokost, lunsj og kvelds, på nett og fysisk i byen - hvis koronasituasjonen tillater det.

Jubileet er en anledning til sammen med publikum, samarbeidspartnere og bidragsytere å se tilbake på triennalens historie og reflektere over både byens og triennalens utvikling og fremtid. Med utgangspunkt i triennalens historie, kan vi løfte frem samtaler og temaer som har preget byen de siste 20 årene. Samtidig vil vi bruke historien til å diskutere hvordan både byen og triennalen kan utvikles videre. Jubileumsprogrammet har fått tittelen «OAT i 20 år: Samtaler om byen».

Programmet i jubileumsuken 12.-18. oktober vil blant annet by på direktesendte jubileumsarrangementer og visning av en kortfilmserie produsert til jubileet, Arkitekturpoddens jubileumsserie, en essayserie i samarbeid med Arkitektur N, en serie prosjekter i samarbeid med det paneuropeiske nettverket Future Architecture Platform med utgangspunkt i OATs arkiv, andre utgave av Barnas arkitekturdag i samarbeid med Nasjonalmuseet og ByKuben, og hvis situasjonen tillater det, jubileumsfest i samarbeid med Oslo arkitektforening.

På veien frem til jubileet i oktober skal vi dykke ned i OAT-arkivet og løfte triennalen og byens mange fortellinger frem i dagens lys og samfunnskontekst. Følg med på Instagram i tiden frem mot jubileumsuken. Har du selv noen OAT-fortellinger eller minner å dele? Ta kontakt!

Hold av datoene for jubileumsuken 12.-18. oktober, og bli med på feiringen av Oslo arkitekturtriennales 20-årsjubileum.

Mer informasjon om jubileumsprogrammet kommer!