Oslo arkitekturtriennale 2019

26. september–24. november 2019

Oslo arkitekturtriennale 2019

Temaet for OAT 2019 bygger på en fremvoksende erkjennelse av at vi ikke kan fortsette med å utvinne, forbruke, utvide og bygge i det tempo og omfang som har vært premissgivende for industrialiserte samfunns vekst gjennom hele det tyvende århundre.

Oslo arkitekturtriennale 2019 skal undersøke begrepet degrowth - nedvekst - og dets konsekvenser for arkitekturen. Nedvekst er en internasjonal tankeretning innen samfunns- og miljøøkonomi som mener paradigmet om ubegrenset økonomisk vekst ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. OAT 2019 undersøker hvordan nedvekst-tankegangen lar seg forene med arkitektonisk produksjon og byutvikling, og triennalen vil utforske alternative fremtider.

Triennalens hovedprogram hviler på seks pilarer: En utstilling, en performativ plattform og installasjon i offentlig rom, en internasjonal konferanse, et internasjonalt akademisk forum, en publikasjon og en digital essayserie.

Interrobang, kuratorgruppen for OAT 2019, består av Maria Smith, arkitekt og grunnlegger av Interrobang; Matthew Dalziel, arkitekt og partner i Interrobang; Phineas Harper, kritiker og tenketank direktør; Cecilie Sachs Olsen, kunstner og byforsker. Deres foreslåtte konsept ble valgt ut blant 71 forslag som kom inn i en åpen internasjonal konkurranse.

Les mer om kuratorene her.