Oslo arkitekturtriennale 2019

26. september–24. november 2019

Oslo arkitekturtriennale 2019

Se for deg en verden hvor livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst. Hvordan former og bygger vi byene våre i en slik verden? Og hvordan kommer vi oss dit?

Oslo arkitekturtriennale 2019 skal utforske alternativer til dagens byutvikling som baserer seg på andre grunnlag enn økonomisk vekst. Temaet bygger på en erkjennelse av at vi ikke kan fortsette å utvikle og bygge i samme tempo og omfang som vi har gjort de siste hundre årene. OAT 2019 inviterer byens befolkning, arkitektur- og byutviklingsaktører, politikere og myndigheter til å sammen tenke annerledes om fremtiden og hvordan vi kan skape velferd og utvikling uten økt ressursforbruk.

Kuratorene for OAT 2019 henter inspirasjon fra Degrowth (nedvekst på norsk), en samfunns- og miljøøkonomisk tankeretning som hevder at den økonomiske vekstmodellen ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt.

Triennalens hovedprogram hviler på seks pilarer: En utstilling, en performativ plattform og installasjon i offentlig rom, en internasjonal konferanse, et internasjonalt akademisk forum, en publikasjon og en digital essayserie.

Interrobang, kuratorgruppen for OAT 2019, består av Maria Smith, arkitekt og grunnlegger av Interrobang; Matthew Dalziel, arkitekt og partner i Interrobang; Phineas Harper, kritiker og tenketank direktør; Cecilie Sachs Olsen, kunstner og byforsker. Deres foreslåtte konsept ble valgt ut blant 71 forslag som kom inn i en åpen internasjonal konkurranse. Les mer om kuratorene her.