Oslo arkitekturtriennale 2019

NOK:
Arkitektur og nedvekst

Den globale oppvarmingen akselererer, og både aktivister og myndigheter verden over erklærer krisetilstand. Mens havet stiger og ekstremværet øker, ser vi at også de sosiale idealene om likhet, velferd og livskvalitet trues. Kløften øker mellom de som har altfor lite og de som har altfor mye. Et avgjørende spørsmål for arkitekturens samfunnsrelevans, er hvordan den forholder seg til samtidens klimakrise og økende sosiale forskjeller.

Samfunnet er basert på et ideal om evig økonomisk vekst, det samme er arkitekturproduksjonen. Jakten på et større brutto nasjonalprodukt har presset hensynet til miljø og felleskap til side. Arkitekturen er intet unntak: boligen er spekulasjonsobjekt, gatene er infrastruktur for forbruk, og universitetet utveksler kunnskap mot profitt.

Samtidig forteller ryggmargsrefleksen oss at uendelig økonomisk vekst er umulig. Vi vet at lykke ikke kan kjøpes for penger. Vi merker at et skifte er på vei.

Arkitektprofesjonen har et unikt utgangspunkt for å utfordre vekstparadigmet. På den ene siden er den dypt innviklet i vekstøkonomien gjennom bygge- og eiendomsbransjen. På den andre siden er mange arkitekter mindre motivert av penger enn av sosiale, kulturelle og kunstneriske verdier.

«NOK: Arkitektur og nedvekst» undersøker begrepet nedvekst og dets konsekvenser for byene våre. Festivalen leter etter urbane og arkitektoniske løsninger for en verden hvor livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst. Hvordan former og bygger vi byene våre i en slik verden? Og hvordan kommer vi oss dit? Bli med og skap fremtidsbilder av en verden der alle har nok.

Institusjoner for nedvekst

Triennalens arenaer forteller om en by formet av tid og liv levd. En bank fra 1800-tallet omgjort til museum og utvidet med en modernistisk paviljong i glass og betong. To gamle kraftstasjoner forvandlet til en tankesmie for designpolitikk og en arkitektur- og designhøgskole. Et arkitekturgalleri i en tidligere bilgarasje. Disse rommene representerer en organisk måte å se byen på, hvor bygninger har et åpent livsløp preget av tilpasning og vekslende behov. Til sammenligning har en skyskraper på Manhattan en gjennomsnittlig levetid på 30 år. Når vi skal forestille oss morgendagens arkitektur, basert på nedvekst, kan vi lære av gamle og forunderlige kvaliteter i byene våre.

Inspirert av den historiske byen og disse transformerte stedene i Oslo, skaper Nok nye institusjoner for nedvekst: Biblioteket, Teatret, Lekeplassen og Akademiet. Disse institusjonene fremmer deling av ressurser, demokratisk dannelse og frihet til å leke med alternative ideer; alle sentrale for en fremtid frigjort fra imperativet om økonomisk vekst.

Biblioteket hyller fellesskapet, og er et åpent og inkluderende rom for å dele imaterielle goder, tanker og ideer.

Teateret handler om hvordan verden blir konstruert. Her inviteres deltakerne til å undersøke sin egen virkelighet og hvordan man kan skape alternativer til denne.

Lekeplassen undersøker hvordan lek kan fostre nye måter å være i byen på ved å ta tilbake gatene som et sted for leken interaksjon og meningsfulle undersøkelser.

Akademiet er en arena for kunnskapsutveksling og faglige diskusjoner som utfordrer arkitektur- og byutviklingsfagene fra innsiden.