Oslo arkitekturtriennale 2019

26. september–24. november 2019

Oslo arkitekturtriennale 2019

Temaet for OAT 2019 bygger på en fremvoksende erkjennelse av at vi ikke kan fortsette med å utvinne, forbruke, utvide, utvikle og bygge i det tempo og omfang som har vært premissgivende for industrialiserte samfunns vekst gjennom hele det tyvende århundre.

Oslo arkitekturtriennale 2019 skal undersøke begrepet degrowth - nedvekst - og dets konsekvenser for arkitekturen. Nedvekst er en internasjonal tankeretning innen samfunns- og miljøøkonomi som mener paradigmet om ubegrenset økonomisk vekst ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. OAT 2019 undersøker hvordan nedvekst-tankegangen lar seg forene med arkitektonisk produksjon og byutvikling, og triennalen vil utforske alternative fremtider.

Triennalens hovedprogram hviler på seks pilarer: En utstilling, en performativ plattform og installasjon i offentlig rom, en internasjonal konferanse, et internasjonalt akademisk forum, en publikasjon og en digital essayserie.

Interrobang, kuratorgruppen for OAT 2019, består av Maria Smith, arkitekt og grunnlegger av Interrobang; Matthew Dalziel, arkitekt og partner i Interrobang; Phineas Harper, kritiker og tenketank direktør; Cecilie Sachs Olsen, kunstner og byforsker. Deres foreslåtte konsept ble valgt ut blant 71 forslag som kom inn i en åpen internasjonal konkurranse:

Juryens begrunnelse
«The proposal addresses a tendency which has been on the rise in the last decade. Degrowth is gaining ground in social and economic contexts, and it is time for architectural practice and discourse to position itself and consider the possible consequences for the profession. With this concept, the Triennale could be a platform to establish an understanding of a potential architecture of degrowth: defining it, questioning it and challenging both architects, architecture commissioners and decision makers to develop new strategies for building, planning, evolving and adapting our built environments based on non-growth development,» sier juryen.

Juryen mener også at forslaget har en interessant og viktig kobling til Oslo og Norge: «The proposal can also be read as a challenge to the city of Oslo, to open itself up to the ideas and ideals of alternative ways of development and to explore its potential ramifications in what may be seen as a collective pursuit towards a more climate conscious local and global future

Les hele juryrapporten her. Les mer om kuratorene her.