Akademiet

Akademiet er en arena for kunnskapsutveksling og faglige diskusjoner som utfordrer arkitektur- og byutviklingsfagene fra innsiden.

Akademiet er en arena for kunnskapsutveksling og faglige diskusjoner som utfordrer arkitektur- og byutviklingsfagene fra innsiden.Utdanning og forskning spiller en avgjørende rolle for å utvikle nye ideer. Helt siden før Platons akademi har utdanningsinstitusjoner over hele verden skapt rom for uavhengig tenkning og vitenskap. Utdanningsinstitusjonene skal være fristeder der kunnskap demokratiseres og ulikhet og urettferdighet bekjempes.

Akademiet samler ulike perspektiver på nedvekst og arkitektur fra studenter, akademikere og yrkesutøvere og vil søke å utfordre etablerte sannheter om hvordan vi møter dagens utfordringer knyttet til overforbruk og sosiale ulikheter.