Arenaer

Institusjoner for nedvekst

Hovedprogrammet til Oslo arkitekturtriennale 2019 lar seg inspirere av den historiske byen og vil ta utgangspunkt i fire ulike institusjoner for nedvekst: Biblioteket, teatret, lekeplassen og akademiet.

Triennalens arenaer forteller om en by formet av tiden. En bank fra 1800-tallet er omgjort til museum og utvidet med en modernistisk paviljong i glass og betong. To gamle kraftstasjoner er forvandlet til en tankesmie for designpolitikk og en arkitektur- og designhøgskole. Et arkitekturgalleri i en tidligere bilgarasje er klemt inne i et veikryss over Akerselva.

Disse rommene stammer fra en tid da bygningenes livsløp ikke var gitt, men ble tilpasset forskjellige funksjoner og brukere. Til sammenligning har en skyskraper på Manhattan en gjennomsnittlig levetid på 30 år, ofte på grunn av gentrifisering og spekulasjon. Når vi skal forestille oss morgendagens arkitektur, basert på nedvekst, kan vi lære av de gamle, merkverdige og eventyrlige kvalitetene i byene våre.

Om arkitekturen blir for spesialisert og skjematisk, skaper den passive brukere og fastlåste ideer om hvordan bylivet skal utspille seg. Hovedprogrammet til Oslo arkitekturtriennale 2019 lar seg inspirere av den historiske byen og vil ta utgangspunkt i fire ulike institusjoner for nedvekst: Biblioteket, teatret, lekeplassen og akademiet.

Biblioteket er en hyllest til fellesskapet, til deling og tilgjengeliggjøring av ikke-kommersielle ideer og gjenstander.

Teateret handler om hvordan verden blir konstruert. Her inviteres deltagerne til å undersøke sin egen virkelighet og hvordan man kan skape alternativer til denne.

Lekeplassen rommer et spill om byen, der man utforsker og lytter til omgivelsene og tar tilbake gatene som et sted for lekne og meningsfulle undersøkelser.

Akademiet er en arena for kunnskapsutveksling og faglige diskusjoner som utfordrer arkitektur- og byutviklingsfagene fra innsiden.

Les mer om arenaene i hovedprogrammet her: