Biblioteket

Biblioteket er en hyllest til fellesskapet, til deling og tilgjengeliggjøring av ikke-kommersielle ideer og gjenstander.

I hundrevis av år har biblioteket vært en institusjon for å dele kunnskap, ideer, historier og underholdning fritt og åpent. Etterhvert som samfunnet har forandret seg, har biblioteket også forandret seg, både arkitektonisk og i sitt innhold. Biblioteket har utvidet sin rolle til å romme mer enn trykte medier. I dag deler biblioteket musikk, film, verktøy, husholdningsprodukter, tjenester, programvare, datautstyr, internettilgang og – kanskje viktigst av alt – et sted å være.