Oslo arkitekturtriennale 2019

Hovedprogram

Oslo arkitekturtriennale tilbyr et variert utvidet program, i tillegg til det som er triennalens hovedprogram kuratert av OAT 2019-kuratorene. Oversikten over triennalens fulle program finner du i kalenderen her.